Τηλεπικοινωνίες

H NOVA καθολικός πάροχος. Με 1 εκατ. ευρώ έτοιμη η NOVA ICT

Με απόφαση της ΕΕTT η Nova Telecommunications and Media ΑΕ, ορίσθηκε ως καθολικός πάροχος υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών και internet με την υποχρέωση να παρέχει την καθολική υπηρεσία με 3ετή διάρκεια από την 1η Αυγούστου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα οι μέτοχοι Pinston Holdings Limited και Nova Telecommunications Media της νέας εταιρείας πληροφορικής Nova ICT κατέθεσαν 1 εκατ. ευρώ για το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας πληροφορικής που είναι κοινή για τον Ομιλο Βαρδινογιάννη και της Nova, του Ομίλου United Media. Στο ΔΣ της νέας εταιρείας πληροφορικής συμμετέχουν ο αμισθί σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια), Πάνος Κυριακόπουλος (ως Προέδρος), ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης (Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος), ο Νικόλαος Γιαννακάκης (μέλος), ο διευθύνων σύμβουλος της Nova Παναγιώτης Γεωργιόπουλος (μέλος) και ο Γεώργιος Λάμπρου (μέλος).

close menu