Τοπική Αυτοδιοίκηση

H Nova ICT προσωρινός ανάδοχος έργου έξυπνης πόλης της Ν. Φιλαδέλφειας έναντι 405 χιλ. ευρώ

Η Nova Information & Communication Technologies (Nova ICT) ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας “βελτίωση ελέγχου ποιότητας της ΔΥΠΑ στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK) – Ψηφιακό Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων για την παρακολούθηση της ΕΕΚ (Vet Tracking IS)». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 235.000 ευρώ, συν ΦΠΑ. Το σύστημα αναμένεται να γίνει ο πρωταρχικός μηχανισμός για την ανάκτηση, ανάλυση και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσης σχετικά με την πορεία των αποφοίτων ΕΕΚ στην αγορά εργασίας, με βάση τα υπάρχοντα κατακερματισμένα δεδομένα και αναλύσεις. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενσωματώνει δεδομένα και αναλύσεις που δύνανται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της αγοράς εργασίας και της δυναμικής της σε σχέση με την ΕΕΚ, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Τέλος, θα διευκολύνει την έγκαιρη και συστηματική διαθεσιμότητα και ανάλυση δεδομένων για την ΕΕΚ σε διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Έτσι, η ΔΥΠΑ θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα προγράμματα ΕΕΚ μέσω του αντίκτυπού τους στην αγορά εργασίας και να χρησιμοποιεί στοιχεία ώστε να προκύπτει η ορθή κατανομή των διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ.

close menu