Στρατηγική Συνεργασία

H ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων μετέχει στο «Forum Κυκλικών Πόλεων»

Με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων διευρύνεται η πρωτοβουλία: «Forum Κυκλικών Πόλεων», η οποία αφορά στη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων, ώστε να διατηρούνται στην οικονομία για να επαναχρησιμοποιούνται επανειλημμένως. Στις 8 Φεβρουαρίου η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Συγκεκριμένα υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με

  • τη Γ.Γ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • τη Γ.Γ Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
  • τη Γ.Γ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αντικείμενο του εν λόγω Συμφώνου είναι η συμμετοχή αυτών των τριών Γραμματειών των ισάριθμων Υπουργείων στην πρωτοβουλία, με σκοπό τη συμβολή τους στην προσπάθεια να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, σε ένα μοντέλο με μηδενικά απόβλητα.

Η διεύρυνση του Forum με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ισχυροποιεί και διευρύνει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Τα ζητήματα των αποβλήτων στη βιομηχανία, καθώς και ο ρόλος της στη χρήση πρώτων υλών από ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και τα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων στη γεωργική παραγωγή, είναι θέματα που θα προωθήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, σημείωσε:

«Η σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας είναι πολύ μεγάλη. Για τη δυνατότητα να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα μέσω αισθητήρων, αλγόριθμους για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων και τη βελτιστοποίηση διεργασιών, όπως η διαχείριση των αποβλήτων. Η συμμετοχή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο «Forum Κυκλικών Πόλεων» εξυπηρετεί ακριβώς τον σκοπό αυτό και ελπίζουμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα που τα τελευταία πέντε χρόνια κάναμε πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας».

close menu