Στρατηγική Συνεργασία

H Mimosa Dynamic υπέγραψε συνεργασία με την Αυστριακή Ventus Group για τον κλάδο της ενέργειας

Η εταιρεία Mimosa Dynamic προέβη σε υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με τον Αυστριακό Όμιλο «Ventus Group», με σκοπό ο αυστριακός όμιλος να προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και βελτιστοποίησης λειτουργίας ανεμογεννητριών και αιολικών πόρων εν γένει, στις ανεμογεννήτριες της χώρας μας. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται έλεγχος του συστήματος μετάδοσης και των λοιπών μηχανισμών λειτουργίας ανεμογεννητριών με την χρήση πατενταρισμένου συστήματος στροβοσκοπίου αλλά και επιθεώρηση με drone.

Στη γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Αυστριακό Όμιλο «Ventus Group», περιλαμβάνονται και οπτικές μετρήσεις σχετικού βήματος πτερυγίων σε ανεμογεννήτριες κατά τη λειτουργία και υπηρεσίες βελτιστοποίησης “LiDAR” που εδράζεται στις ατράκτους με ειδικό μαγνητικό σύστημα.

Η εφαρμογή αυτών των ελέγχων και του συστήματος παρακολούθησης των ανεμογεννητριών με μετρήσεις υψηλής ανάλυσης, αυξάνουν την λειτουργική απόδοση περισσότερο από 5% και παράλληλα συμβάλλουν σημαντικά στην αποφυγή βλαβών που κοστίζουν ακριβά, ενώ θέτουν και το σύστημα εκτός λειτουργίας μέχρι την επισκευή του.

Εκτός από τις ως άνω υπηρεσίες επιθεώρησης και βελτιστοποίησης λειτουργίας των ανεμογεννητριών μετά την εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης, υπάρχει δυνατότητα πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης, μέσω της εξειδικευμένης Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων «K-Brokers», προσφέροντας με τις συνέργειες αυτές ολοκληρωμένη προστασία και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Με την συνεργασία αυτή με τον Όμιλο «Ventus Group» η εταιρεία δηλώνει ότι διαθέτει ένα ακόμη ισχυρό πρόγραμμα υπηρεσιών το οποίο παρουσιάζει στη βιομηχανία των ανεμογεννητριών και των αναλώσιμων πηγών ενέργειας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Mimosa Dynamic με την τεχνογνωσία της Ventus Group προσφέρει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από διεθνείς οργανώσεις, όπως από την Αυστριακή Υπηρεσία Προώθησης Έρευνας (FFG) αλλά και από την TUV AUSTRIA, με πιστοποιητικά: EN ISO9001 και ISO45001.

Η Mimosa Dynamic αναλαμβάνει την παρουσίαση των συστημάτων της Ventus Group στην προσπάθεια, να συμβάλλει, όσο το δυνατόν ταχύτερα στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.

close menu