Έργα - Εγκαταστάσεις

H MGD ENERGY υλοποίησε για λογαριασμό της ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ, φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1MWp

H MGD Energy ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MWp της ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ, μίας εκ των ιστορικότερων βιομηχανιών της χώρας.

Ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MWp, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering, και υλοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ στα Σαβάλια Ηλείας, ενώ επίσης  ολοκληρώθηκε η σύνδεση του σταθμού στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446. Για την υλοποίηση του έργου ακολουθήθηκαν αυστηρά μέτρα Ασφάλειας και Υγείας, ενώ παράλληλα διασφαλίστηκε πλήρως η απρόσκοπτη παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου.

Η υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελεί ένα ορόσημο και σηματοδοτεί το έμπρακτο ενδιαφέρον των μεγάλων και ιστορικών επιχειρήσεων της χώρας, τόσο για ενεργειακή εξοικονόμηση όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, αποτρέποντας την έκλυση 1100 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, σε σύγκριση με ενέργεια η οποία παράγεται από ορυκτά καύσιμα.

Ο κύριος Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας MGD Energy SA, δήλωσε σχετικά: «Η εμπιστοσύνη της ιστορικής βιομηχανίας Κύκνος AE στην εταιρεία μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Το ήθος, οι αξίες και η ιστορία της βιομηχανίας αποτέλεσε για εμάς πρόσθετο κίνητρο στην υλοποίηση ενός ξεχωριστού έργου. Για το σχεδιασμό και ολοκλήρωση του έργου ακολουθήσαμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να θέτουμε όλο και ψηλότερα τον πήχη στην ποιότητα των έργων μας, καθώς και στην ασφάλεια των εργαζομένων μας. Η αξιοποίηση του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία οδηγεί στην ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας αποτελεί βασικό εργαλείο ουσιαστικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση.»

Τέλος, το έργο προστίθεται στα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιήσει με επιτυχία η MGD Energy SA, για Βιομηχανικούς Ομίλους και για επενδυτές στο χώρο των ΑΠΕ και ενισχύει περαιτέρω την σημαντική θέση που κατέχει η εταιρεία στον κλάδο της Μελέτης, Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών σταθμών.

close menu