Επιχειρήσεις

H INTERAMERICAN συνεργάζεται με την Analytical View για την αναβάθμιση διαχείρισης και ανάλυσης των ασφαλιστικών δεδομένων

Η INTERAMERICAN προχωρεί σε αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της με τη συνεργασία της Analytical View, ανεξάρτητη εταιρεία συμβουλευτικής με εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα business & data analytics. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και στην βέλτιστη αξιοποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων, η ασφαλιστική εταιρεία αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές της με την πλατφόρμα SAS Viya, που ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligents) και μηχανικής μάθησης (machine learning). Την αναβάθμιση υλοποίησε η Analytical View, μακροχρόνιος συνεργάτης της INTERAMERICAN, προσφέροντας στον ασφαλιστικό οργανισμό αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων με μια σύγχρονη, επεκτάσιμη και cloud-native αρχιτεκτονική.

Οι νέες τάσεις «εξατομίκευσης» των ασφαλιστικών προϊόντων με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ασφαλιζόμενου, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια και συμμόρφωση με τα νέα κανονιστικά πλαίσια που διέπουν την ασφαλιστική αγορά, διευρύνουν τις προσδοκίες που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες από τις μηχανογραφικές υποδομές τους. Δεδομένου ότι αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένες ασφαλιστικές πολιτικές και προϊόντα, για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών -με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών στόχων των ασφαλιστικών εταιρειών- αναδεικνύεται σε «κλειδί» η τμηματοποίηση και συστηματική ανάλυση δεδομένων, σε ολοένα και μεγαλύτερο βάθος.

Η INTERAMERICAN αντλεί έναν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων από τις πελατειακές σχέσεις και τις συναλλαγές της. Για την ανάλυση των δεδομένων αυτών, η εταιρεία έχει εμπιστευτεί εδώ και χρόνια τις λύσεις προηγμένης τεχνολογίας που της παρέχει η SAS. Σε μια προσπάθεια για ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων που διαθέτει, η καινοτόμος ασφαλιστική εταιρεία έχει αναθέσει στην Analytical View το migration στην πλατφόρμα SAS Viya, με ενσωμάτωση επίσης των modules SAS Visual Analytics και SAS Visual Text Analytics.

Δυνατότητες στην αιχμή της τεχνολογίας ανάλυσης

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας SAS Viya επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιμων -αλλά αφανών- πληροφοριών από ανεπεξέργαστα δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την INTERAMERICAN να εστιάζει στις πιο προσοδοφόρες επιχειρησιακές της δυνατότητες και στον εντοπισμό των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Οι προηγμένες τεχνικές ανάλυσης που βασίζονται σε μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από μια ποικιλία μοντελοποιημένων προσεγγίσεων βελτιώνουν θεματικά τις δυνατότητες του προσωπικού, αποκλείοντας λάθη και παραλείψεις που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Το SAS Visual Analytics, μέσα από μια ενιαία εφαρμογή παρέχει αναφορές, εξερεύνηση δεδομένων και analytics, διευκολύνοντας την κατανόηση των συμπερασμάτων κάθε ανάλυσης, μέσω της οπτικοποίησης των διαθέσιμων στοιχειών. Αντιστοίχως, το SAS Visual Text Analytics δίνει εντυπωσιακές δυνατότητες εξαγωγής πληροφοριών από την επεξεργασία κειμένου φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), αφού αναγνωρίζει υποκειμενικές πληροφορίες σε μη δομημένα κείμενα (ακόμη και σε greeklish) και τις χαρακτηρίζει ως θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες.

Βελτίωση συνεργασίας και επιχειρησιακής λειτουργίας

Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη και το προσωπικό πρώτης γραμμής της INTERAMERICAN μπορούν να συνεργαστούν εύκολα και γρήγορα, λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Επιπλέον, η εύχρηστη προγνωστική ανάλυση επιτρέπει στους αναλυτές να εκτιμήσουν πιθανά αποτελέσματα και να λάβουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Όλα αυτά, επιτυγχάνονται με τη χρήση έξυπνων αλγορίθμων χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση προγραμματιστών.

Επιπροσθέτως, η επεξεργασία και η ανάλυση αδόμητου κειμένου από το feedback που δίνουν οι πελάτες της INTERAMERICAN στις διάφορες μορφές της επικοινωνίας τους με την εταιρεία προσφέρουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για άμεση ανάκτηση, έλεγχο και βελτίωση του Customer Experience, αύξηση των δεικτών σύστασης-προώθησης από πελάτες και τη σημαντική ενίσχυση του Customer Loyalty.

«Με την μετάβαση στην πλατφόρμα SAS Viya και την προσθήκη των modules SAS Visual Analytics και SAS Visual Text Analytics, έχουμε δει σημαντική βελτίωση στις λειτουργίες μας και θεαματική αξιοποίηση της πληροφορίας που προκύπτει από την advanced χρήση των δεδομένων. Τα επιχειρησιακά οφέλη που αποκομίζει πλέον η εταιρεία, είναι πολλά και μεγάλα, έχοντας πάντα ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη» τονίζει ο Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Data & Analytics Leader της INTERAMERICAN.

«Με το έργο της μετάβασης στην πλατφόρμα SAS Viya διευρύνεται περαιτέρω η στρατηγική μας συνεργασία με την INTERAMERICAN, υποστηρίζοντας τις ενέργειες της εταιρείας για να αποκτήσει ένα ακόμη εργαλείο στη φαρέτρα του ψηφιακού της μετασχηματισμού, με γνώμονα πάντα την καινοτομία και την προσήλωση στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση και εξέλιξη του Voice of the Customer» συμπληρώνει η Βάσω Στούμπου, Sales Manager της Analytical View.

Η συνεργασία της INTERAMERICAN με την Analytical View, εταιρεία με πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις λύσεων ανάλυσης δεδομένων, cloud, microservices και advanced analytics με τη χρήση τεχνολογιών machine learning, deep learning, NLP, AI κ.λπ., έχει βοηθήσει την ασφαλιστική εταιρεία να διατηρεί τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα της πρωτοπόρου σε λειτουργικές επιλογές.

close menu