Υπηρεσίες

H HPE παρουσιάζει το Gaia-X για ταχύτερη δημιουργία αξίας από δεδομένα

Tο Gaia-X, αποτελεί μια αναδυόμενη διακρατική υποδομή δεδομένων που υποστηρίζεται σε περισσότερους ήδη από 300 οργανισμούς στην Ευρώπη και τον κόσμο μέσω του οποίου η Hewlett Packard Enterprise παρουσιάζει λύσεις που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να αποσπάσουν μεγαλύτερη αξία από τα δεδομένα τους.

Το πλαίσιο λύσεων της HPE για το Gaia-X σχεδιάστηκε για εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών και δημόσιους οργανισμούς που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Υποστηρίζει ψηφιακά όλες τις δυνατότητες που απαιτούνται για την παροχή και κατανάλωση δεδομένων και υπηρεσιών σε ένα αποκεντρωμένο, διακρατικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να δημιουργούν αξία από τα δεδομένα, να έχουν πρόσβαση σε τεράστιες διαμοιρασμένες «δεξαμενές» θεματικών δεδομένων και να ενδυναμώσουν την κυριαρχία τους πάνω σε data-driven επιχειρηματικά μοντέλα.

Το πλαίσιο λύσεων έχει στηριχθεί σε μία αρχιτεκτονική αναφοράς η οποία αξιοποιεί τα βασικά στοιχεία του software χαρτοφυλακίου της HPE, λογισμικά που προέρχονται από τρίτα μέρη, καθώς και την επιχειρηματική πλατφόρμα του Cloud28+ μέσω της οποίας μπορεί κανείς να ρευστοποιήσει δεδομένα και πληροφορίες. Υπηρεσίες μεμονωμένων και συνολικών λύσεων είναι διαθέσιμες στο HPE GreenLake.

Επίσης, η HPE ανακοίνωσε την υπηρεσία HPE Roadmap Service for Gaia-X που βοηθάει τους πελάτες της να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους και να αναπτύξουν τον οδικό τους χάρτη για τη μετάβαση στην τεχνολογία GAIA-X.

Οδηγώντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο με τη νέα εποχή των αποκεντρωμένων  δεδομένων

Η Κομισιόν δήλωσε ότι η δημιουργία αξίας από τα δεδομένα θα είναι η κρισιμότερη πηγή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες. Τις εξελίξεις αυτές αναμένεται να οδηγήσει ένα «νέο κύμα» βιομηχανικών και επαγγελματικών δεδομένων. Αναμένεται το 80% από τον συνολικό όγκο δεδομένων να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με αποκεντρωμένο τρόπο μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με το World Economic Forum, αυτή η διαδικασία θα επιτρέπει σε οργανισμούς να εξάγουν κατανοήσιμο περιεχόμενο από τα δεδομένα (data insights), ικανό να αξιοποιηθεί στη λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας νέα κανάλια εσόδων, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία του καταναλωτή. Για παράδειγμα, η McKinsey υπολογίζει ότι τα δεδομένα από τα δια-συνδεδεμένα οχήματα  μπορούν να οδηγήσουν ετήσια αύξηση τζίρου κατά $250 δις. έως $400 δις. για τους παίχτες του οικοσυστήματος των μετακινήσεων το 2030. Και η οικονομία των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να τριπλασιαστεί στο διάστημα 2018-2025 και να αγγίξει τα 829 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τις περισσότερες χώρες θα αποτελεί την κυριότερη πηγή ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Μια ριζικά νέα προσέγγιση για δημιουργία αξίας από την «κυριαρχία» των δεδομένων

Παρόλα αυτά, δεν είναι βέβαιο σε τι βαθμό οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση των IDC και Seagate, μόνο το 32% των διαθέσιμων δεδομένων χρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο από τις επιχειρήσεις σήμερα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν «ένας μικρός μόνο αριθμός από μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις κρατά ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων ανά τον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για την ανάδυση, την ανάπτυξη και την καινοτομία data-driven επιχειρήσεων».

Η ιδέα για αποκεντρωμένες υποδομές cloud και δεδομένων αποτελεί μία ριζοσπαστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Πρόκειται για συλλογή και διαμοιρασμό δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σε κλίμακα χωρίς κεντρικό διαμεσολαβητή. Αυτό δημιουργεί όρους υγιούς ανταγωνισμού, αφού οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες διανέμονται ισότιμα σε όλους.

Το Gaia-X αναδύεται ως ένα κομβικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Το Gaia-X συνδέει κεντρικές και αποκεντρωμένες υποδομές, ενισχύοντας τη δυνατότητα των οργανισμών για πρόσβαση και κοινή χρήση σε δεδομένα με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Το Gaia-X τώρα εισέρχεται στην επιχειρησιακή του φάση με τα πρώτα του εμβληματικά project. Οι πρώτες λύσεις που θα συμμορφώνονται με το πλαίσιο Gaia-X προβλέπεται να πιστοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2021.

H HPE υποστηρίζει τους πελάτες της στην προετοιμασία για το Gaia-X

Η HPE είναι από την πρώτη μέρα μέλος στον οργανισμό Gaia-X AISBL και συμβάλλει στον σχεδιασμό, τη διασφάλιση ποιότητας και την πιστοποίηση του Gaia-X. H HPE βρίσκεται σε συνεργασία με δεκάδες οργανισμούς στην Ευρώπη, βοηθώντας τους να προετοιμαστούν και να υιοθετήσουν αρχιτεκτονικές “Decentralized Data Infrastructures” όπως το Gaia-X.

Στον κεντρικό πυρήνα του “Solution Framework” της HPE για το Gaia-X είναι η αρχιτεκτονική αναφοράς (Reference Architecture)  που ορίζει τα θεμελιώδη στοιχεία  / τεχνολογίες που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογής (use cases) του Gaia-X.

Το HPE Ezmeral Software Platform, ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης, προσφέρει δυνατότητα ενοποιημένης πρόσβασης σε κατανεμημένα δεδομένα “Distributed Data” και κεντρικό έλεγχο σε “Distributed Kubernetes Clusters”. Η ΗΡΕ επίσης αξιοποιεί το SPIFFE (Secure Production Identity Framework For Everyone) και το SPIRE, SPIFFE Runtime Environment – δύο open-source standards για την ασφαλή ταυτοποίηση υπηρεσιών λογισμικού μέσα από χρήση “platform-agnostic, cryptographic identities”.

Το HPE Cloud28+ είναι μια πλατφόρμα – marketplace που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν και να κεφαλαιοποιήσουν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους. Η πλατφόρμα αρχικά δημιουργήθηκε σαν ένας κατάλογος υπηρεσιών της κοινότητας του Cloud28+ και είναι τώρα διαθέσιμη για χρήση από μεμονωμένους οργανισμούς, συμπληρωματικά του δικτύου των συνεργατών της HPE.Η HPE θα παραμένει ενεργά προσηλωμένη στο Framework του Gaia-X, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αρχιτεκτονικής του. Θα εξοπλίσει της λύσεις της με τα Interfaces, Connectors και Services προκειμένου οι πελάτες να μπορούν να συνδεθούν απρόσκοπτα στην πλατφόρμα και το οικοσύστημα του Gaia-X.

Το HPE Solution Framework for Gaia-Χ και το HPE Roadmap Service for Gaia-X είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη. Μεμονωμένα στοιχεία των λύσεων και ολόκληρα περιβάλλοντα λύσεων είναι διαθέσιμα μέσω των cloud υπηρεσιών της HPE GreenLake. Τα interface και οι σύνδεσμοι του Gaia-X θα είναι διαθέσιμα μόλις οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές του Gaia-X.

close menu