Τηλεπικοινωνίες

H Forthnet ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εισόδου του Ομίλου United στην μετοχική της σύνθεση.

Με μία σύντομη ανακοίνωση η Forthnet γνωστοποίησε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εισόδου του Ομίλου United στην μετοχική της σύνθεση. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Σε συνέχεια της από 2 Σεπτεμβρίου 2020 ανακοίνωσης, αναφορικά με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ των Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank και του Ομίλου United, η Forthnet A.E. ενημερώθηκε περαιτέρω από τον Αγοραστή ότι «η ολοκλήρωση έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2020, όπως είχε προηγουμένως προγραμματιστεί και ανακοινωθεί».

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει”.

close menu