Τεχνολογίες

Η ESET στηρίζει τις Ομάδες CERT της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έχει λάβει μέτρα για να βοηθήσει τις Ομάδες Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφαλείας σε Υπολογιστές (CERT) στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ως εταιρεία με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ESET συνεργάζεται με οργανισμούς της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ασφαλείς και δεν κινδυνεύουν στο διαδίκτυο.

Για να προστατέψει το ευρύ κοινό και τις υποδομές στην εκάστοτε χώρα, η ESET προσφέρει στις Ομάδες CERT του Δημόσιου Τομέα δωρεάν πρόσβαση στην τροφοδοσία δεδομένων ESET Threat Intelligence. Η προσφορά περιλαμβάνει πρόσβαση στις υπηρεσίες Domain, URL, ροή κακόβουλων αρχείων και Botnet feed της ESET.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των ψηφιακών απειλών, και είναι ζωτικής σημασίας οι χώρες της ΕΕ να είναι εξοπλισμένες με τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για να προστατέψουν τους πολίτες και τα συστήματα από όλες τις πιθανές απειλές. Το ESET Threat Intelligence προσφέρει έγκαιρη και ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με συγκεκριμένες απειλές και πηγές επιθέσεων, τις οποίες συγκεντρώνει από 110 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το τοπίο απειλής.

Η πρόσβαση στο ESET Threat Intelligence θα επιτρέψει στις ομάδες CERT να παρακολουθούν πιθανές απειλές για να μειώσουν τον κίνδυνο μιας επίθεσης και να ενισχύσουν την άμυνά τους. Η συλλογική προσπάθεια είναι ουσιώδες τμήμα της ανάλυσης και αντιμετώπισης απειλών, και στο πλαίσιο αυτό η ESET έχει επικοινωνήσει με 46 ομάδες CERT σε όλη την ΕΕ για συνεργασία. Η αρχική ανταπόκριση είναι θετική και αρκετές πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Περισσότερα για το ESET Threat Intelligence εδώ.

close menu