Επιχειρήσεις

H Entersoft απορρόφησε τις θυγατρικές Retail Link και Optimum

Στην συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της Retail Link και Optimum προχωράει η Entersoft, σύμφωνα με ενημέρωση προς του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: “Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, τον Ν 4443/2016, τον Ν. 4601/2019, την απόφαση 3/347/12.7.2005 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4 και 5) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου» (εφεξής «Retail Link», «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Optimum») και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Log On»), κατά τις συνεδριάσεις τους στις 15/4/2022 και στις 19/4/2022, αποφάσισαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία των 100% θυγατρικών της Retail Link, Optimum και Log ON, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2021.”

close menu