Έρευνα & Καινοτομία

H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ σε επιχειρήσεις που επένδυσαν σε καινοτομία

Πρώτη θέση για την Ελλάδα στην ΕΕ για τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην καινοτομία την 3ετια 2018-20, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

 Η Κοινοτική Έρευνα Καινοτομίας (CIS) αναφέρει για δύο είδη καινοτομίας: την καινοτομία προϊόντων και την καινοτομία επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα τελευταία αποτελέσματα της ΚΑΚ δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές (53%) όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ ανέφεραν κάποιας μορφής δραστηριότητα καινοτομίας το 2018-2020.

Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων αναφέρθηκε στην Ελλάδα (73% του συνόλου των επιχειρήσεων), ακολουθούμενο από το Βέλγιο (71%), τη Γερμανία και τη Φινλανδία (και οι δύο 69%) και την Κύπρο (66%). Αντίθετα, η χαμηλότερη δραστηριότητα καινοτομίας παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (11%), τη Λετονία (32%), την Ουγγαρία και την Ισπανία (33%) και την Πολωνία (35%).

Οι μεσαίες και μεγάλες εταιρείες είναι πιο καινοτόμες 

Η κατανομή των επιχειρήσεων ανά μέγεθος ως προς την καινοτομία προϊόντος ή/και επιχειρηματικής διαδικασίας το 2018-2020 έδειξε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις (250+ εργαζόμενοι) ήταν πιο πιθανό να έχουν εισαγάγει καινοτομίες (74%) από τις μεσαίες (50-249 εργαζόμενοι) εταιρείες (60%).

Τα δεδομένα δείχνουν ότι σχεδόν επτά στις δέκα μεγάλες εταιρείες εισήγαγαν μια καινοτομία επιχειρηματικής διαδικασίας (69%) και περισσότερες από τις μισές εισήγαγαν μια καινοτομία προϊόντος (55%). Στη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που χαρακτηρίζονται ως μικρές (10-49 εργαζόμενοι), μόνο σχεδόν τέσσερις στις δέκα ήταν καινοτόμοι διεργασιών και περίπου το ένα τέταρτο ήταν καινοτόμοι προϊόντων.

close menu