Ψηφιακός Μετασχηματισμός

H Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ του 2019 δείχνει ότι ετοιμάζονται πολλά περισσότερα με κυριότερο την ανάπτυξη των Δικτύων 5G.

Την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2019 δημοσίευσε η ΕΕΤΤ, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις της σε ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, την αποτελεσματική διαχείριση του σπάνιου πόρου του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου (φωτό):
«Σκοπός μας, στην ΕΕΤΤ, είναι να προβλέπουμε τις επερχόμενες εξελίξεις, προκειμένου να δημιουργούμε εγκαίρως το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, επιφέροντας τα μέγιστα οφέλη για τους καταναλωτές.»

Σημαντικές δράσεις, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν οι ακόλουθες:

  • Δίκτυα 5G: Υλοποιήθηκαν έργα για την πιλοτική λειτουργία δικτύων 5G και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απονομή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Προστασία καταναλωτών: Τέθηκε σε ισχύ το 3ο και τελευταίο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού Γενικών Αδειών και ο Εθνικός Κανονισμός Ανοιχτού Διαδικτύου. Επίσης, τροποποιήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ). Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών, για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.
  • Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ολοκληρώθηκε η ανάλυση για την αγορά Μισθωμένων Γραμμών και το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up LRIC+ για τις τιμές χονδρικής στα δίκτυα νέας γενιάς. Παράλληλα, προτάθηκαν τροποποιήσεις για τον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και συνεχίστηκαν οι εποπτικές και ελεγκτικές δράσεις για παραβάσεις που σχετίζονταν με τη νομοθεσία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
  • Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων: Εκδόθηκε νέος Κανονισμός αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά. Επίσης, χορηγήθηκαν και τροποποιήθηκαν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη σταθερή υπηρεσία, τα ειδικά ραδιοδίκτυα και τις δορυφορικές υπηρεσίες, ενώ συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η αδειοδότηση κατασκευών κεραιών. Σε εποπτικό και ελεγκτικό επίπεδο, οι δράσεις επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας δικτύων και σταθμών.
  • Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Υλοποιήθηκαν δράσεις σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και εκδόθηκε Κανονισμός για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Επίσης, διερευνήθηκαν καταγγελίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Διεθνής παρουσία: Η ΕΕΤΤ κατείχε την αντιπροεδρία του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC) και του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (European Regulators Group for Postal Services-ERGP).

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2019 είναι διαθέσιμη στο www.eett.gr

TAGS:

close menu