Τοπική Αυτοδιοίκηση

H Crowdpolicy το portal ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δήμου Δυτικής Λέσβου

Ο δήμος Δυτικής Λέσβου προχώρησε στην αναβάθμιση της πύλης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government Portal). Ο σχεδιασμός και υλοποίηση έγινε από την Crowdpolicy. Βασικός στόχος της αναβάθμισης του δικτυακού τόπου του δήμου Δυτικής Λέσβου ήταν η ακόμα πιο άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, η παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του δήμου.

Οι πολίτες μέσα από την ανανεωμένη πλέον πύλη του Δήμου, μπορούν να βρουν μεταξύ άλλων:

  • Κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπεραίωση αιτημάτων και επικοινωνία με τον δήμο.
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων προς τον δήμο.
  • Έξυπνο Ψηφιακό Βοηθό, για άμεση ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών, εύκολα και απλά μέσω του facebook messenger.
  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών για οφειλές προς το Δήμο — eGOV Pay.
  • Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες προς τους Δημότες καθώς και γενικών πληροφοριών για τους επισκέπτες
close menu