Έργα - Εγκαταστάσεις

H Bluestream Solutions ανέλαβε έργο cloud στην ΔΕΔΑ

Η Bluestream Solutions θα είναι ο ανάδοχος σε έργο cloud με τίτλο «Ενοικίαση Υπολογιστικών Υποδομών» προϋπολογισμού 230.000 ευρώ (με δικαίωμα προαίρεσης 100.000 ευρώ) που είχε διενεργήσει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ).

Το έργο έρχεται ως συνέχεια της πρώτης φάσης μετάβασης της on-premises υποδομής της ΔΕΔΑ στο Microsoft Azure που ολοκληρώθηκε από τη  ΒlueStream Solutions το Μάρτιο του 2021. Στόχος της δεύτερης αυτής ενότητας εργασιών είναι η εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας των  συστημάτων, η δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου για την φιλοξενία τους, η ύπαρξη τοίχους προστασίας, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με  δυνατότητα επαναφοράς, η διασφάλιση της δια-συνδεσιμότητας και της συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας και τέλος η επίβλεψη των συστημάτων για  την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης έγινε σύμφωνα με το Microsoft Cloud Adoption Framework. Ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες που έχουν τεθεί από τον φορέα, η Bluestream Solutions σχεδίασε και προχωρά στην υλοποίηση της επέκταση των υποδομών εξοικονομώντας πόρους και βελτιώνοντας  ταυτόχρονα την απόδοση και το SLA των συστημάτων.

close menu