Τεχνολογίες

H ATC αναπτύσσει νέο θεματικό web portal για την GoGreen, μέλος του Ομίλου KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Athens Technology Center (ATC) ανέλαβε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση μιας νέας, θεματικά εστιασμένης online ενημερωτικής πλατφόρμας για λογαριασμό της GoGreen, η οποία προσφέρει ολιστική υποστήριξη και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για χρηματοδοτικά προγράμματα και αποτελεί θυγατρική της KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας η GoGreen δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να πληροφορηθεί εύκολα και έγκυρα για το επερχόμενο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ».

Πέραν του ενημερωτικού της χαρακτήρα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης μια καινοτόμα εφαρμογή προκαταρκτικού ελέγχου για το εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου οι χρήστες να ελέγχουν της επιλεξιμότητά τους στο «Εξοικονομώ-Επιχειρώ», να προσδιορίζουν την εκτιμώμενη υφιστάμενη και μελλοντική ενεργειακή κλάση του ακινήτου τους, την εξοικονόμηση ενέργειας που δύναται να επιτύχουν καθώς και να πληροφορούνται για το ποσοστό χρηματοδότησης που δικαιούνται.

Βασικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη για την Kantor αποτέλεσαν η μακρόχρονη εμπειρία, η εκτενής τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα της ATC να υλοποιεί ανάλογα web συστήματα on time και on budget.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η ATC χρησιμοποιεί ειδικά σχειδιασμένους αλγορίθμους υπολογισμού, που αποτελούν έργο και πνευματική ιδιοκτησία της Kantor. Οι επισκέπτες του Portal έχουν παράλληλα την ευκαιρία διάδρασης με τα έμπειρα στελέχη της Kantor, επιλέγοντας να προγραμματίσουν οποιαδήποτε επικοινωνία ή ραντεβού μαζί τους.

close menu