Έργα - Εγκαταστάσεις

H ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ ΑΕ υιοθέτησε τη λύση “e-Τιμολόγηση μου” της Retail@Link

Η ήδη επιτυχημένη συνεργασία της ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ ΑΕ με τη Retail@link στην υπηρεσία EDI (Electronic Data Interchange), επεκτείνεται στη συνολική λύση  e-Τιμολόγησή μου για την ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων καθώς και τη διασύνδεση με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ.

Μέσω της αποϋλοποίησης των χάρτινων παραστατικών η ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ πετυχαίνει σημαντική μείωση κόστους αλλά και άμεση πρόσβαση σε περισσότερες από 56,000 επιχειρήσεις του ευρύτατου δικτύου της Retail@Link, η οποία, ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παρέχει και την ολοκληρωμένη, αξιόπιστη διασύνδεση με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ καλύπτοντας όλες τις προδιαγραφές των Ηλεκτρονικών βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Με την κατάργηση των ΦΗΜ και την απλοποίηση του εξοπλισμού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η  ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ αποκτά ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, απλό στη χρήση και με αποδεδειγμένα οφέλη, καθιστώντας την Retail@Link στρατηγικό της συνεργάτη στο πεδίο του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

close menu