Κορωνοϊός

Γιώργος Πατούλης: Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο προσωπικό που υπηρετεί στις Δομές Υγείας της Αττικής 

Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 η διάρκεια χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής του νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που προσελήφθη σε φορείς του υπουργείου Υγείας, μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Παράλληλα αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμών χρηματοδότησης στο ποσό των 104.310.389 ευρώ για την ενίσχυση και κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της επιδημίας COVID-19.

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 παραμένει και θα συνεχίσει να παραμένει στο πλευρό των δημόσιων δομών υγείας που κλήθηκαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις έκτακτες καταστάσεις που προκάλεσε η ανάγκη καταπολέμησης του κορωνοϊού, με δεδομένο ότι η πανδημία, παρά τη σχετική ύφεση που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα, είναι ακόμα εδώ. Με τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προσληφθέντος νέου ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τους τριάντα τρείς φορείς υγείας, η Περιφέρεια, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών, διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα σε περίπτωση πιθανής έξαρσης της πανδημίας.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Η πανδημία είναι ακόμα εδώ γι΄ αυτό και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο αξιόμαχο προσωπικό που υπηρετεί στις Δομές Υγείας της Αττικής μας, με στόχο την καλύτερη θωράκισή τους. Δεσμευθήκαμε πως η προάσπιση της υγείας των πολιτών θα είναι στο επίκεντρο των πολιτικών και των προτεραιοτήτων μας και αυτή μας τη δέσμευση κάνουμε καθημερινά πράξη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ενισχύσαμε τη στελέχωση κρίσιμων δομών Υγείας και την επεκτείνουμε χρονικά, αυξάνοντας παράλληλα και το σχετικό προϋπολογισμό, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και να είναι σε διαρκή ετοιμότητα, σε περίπτωση επιδείνωσης των υγειονομικών δεδομένων».

Τι προβλέπει η τροποποίηση της απόφασης

Η αρχική απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής», προέβλεπε τη χρηματοδότηση του προσληφθέντος επικουρικού προσωπικού για 24μηνη απασχόληση. Με τη σχετική τροποποίηση ο χρόνος χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4889 (ΦΕΚ 21/Α’/10-02-2022) του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, η εν λόγω τροποποίηση της απόφασης ένταξης αφορά σε :

Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης του ενταγμένου στην πράξη επικουρικού προσωπικού ως 31-12-2022 ,
Προσαρμογή του φυσικού αντικειμένου πράξης και ανακατανομή π/υ μεταξύ δύο υποέργων ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες υλοποίησης και
Αύξηση του Π/Υ της πράξης από το ποσό των 90.201.800,00€ σε 104.310.388,87 ευρώ.

close menu