Αρθρογραφία

Γιάννης Σύρρος (WITSA): Το μέλλον της χώρας είναι τώρα και είναι ψηφιακό

Σε μια περίοδο πρωτόγνωρων ανατροπών και αλλαγής προτεραιοτήτων, είναι σαφές ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι ο αναγκαίος καταλύτης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, διαπερνά όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, την λειτουργία της πολιτείας και διακρίνει κάθε σύγχρονη κοινωνία.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης αυτής της στρατηγικής με επίκεντρο την τεχνολογία έγινε επιτακτική. Οι σημερινές αποφάσεις διαμορφώνουν την Ευρώπη για τα επόμενα 5 χρόνια, με τις επενδύσεις ψηφιακής τεχνολογίας να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάκαμψης. Σύμφωνα με την Προέδρο της ΕΕ, Von der Leyen, και τους Ευρωπαίους ηγέτες, τουλάχιστον το 20% της νέας χρηματοδότησης πρέπει να κατευθυνθεί σε ψηφιακές επενδύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE), θέτει 5 προτεραιότητες: Α) Ψηφιακή εκπαίδευση, δεξιότητες και ένταξη στην αγορά εργασίας, Β) Ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη, Γ) ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ και αναβάθμιση τους, Δ) Ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και Πράσινη Συμφωνία και Ε) ψηφιακή συνδεσιμότητα λειτουργιών και συστημάτων.

Οι προτεραιότητες του WITSA μετά την πανδημία είναι οι εξής:

  • η συνέχιση υιοθέτησης ψηφιακού μετασχηματισμού και επενδύσεων,
  • η χρήση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης,
  • ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών διαδικασιών και η οργανωτική ευελιξία για ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ευθυγράμμιση των διεθνών στρατηγικών για τη ρύθμιση, αξιολόγηση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της διαχείρισης πανδημιών και μελλοντικών άλλων ασθενειών.

Ο ΣΕΠΕ από την μεριά του έχει καταθέσει το σχέδιο για το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ο οποίος στηρίζεται σε 4 κεντρικούς πυλώνες: 1) υποστήριξη της μετάβασης σε μία σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία, 2) ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, 3) ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, και 4) ενίσχυση της ανάπτυξης και εξωστρέφειας του ίδιου του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας

Αυτός είναι ο δρόμος που θα αξιοποιήσει την πραγματική δυναμική του κλάδου και ταυτόχρονα τη μοναδική ευκαιρία που αναδύεται για τη χώρα. Μια ευκαιρία που συμβαίνει τώρα αλλά χτίζει το μέλλον.

close menu