Παπαγάλλος

Γιάννης (κερνάει και πίνει). . . Η εξίσωση με μονοσήμαντη λύση

Αν και το σημερινό περιεχόμενο δεν ενδιαφέρει πρακτικά τους πληροφο(φ)ρικάριους, αλλά και τους εσχάτως ενσκήψαντες στην ΑηΣη(x)Τήδικη πιάτσα των δημοσίων έργων ΤηλεCOMικάδες, (γιατί οι προσφυγές – πλην του διαγωνισμού των ταυτοτήτων – είναι ελάχιστες) εμείς οφείλουμε να το αναδείξουμε, έστω ειδησεογραφικώς.

Στον απόλυτο έλεγχο της (εκάστοτε) κυβέρνησης βρίσκεται πλέον η νέα Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία ενοποιήθηκε με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Σύμφωνα με το ψηφισθέντα Νόμο 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59/17.03.2022), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», μαθαίνουμε πως σκοπός του νόμου είναι η δημιουργία μιας ενιαίας (και νέας?) Ανεξάρτητης Αρχής για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, που προκύπτει από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

Σύμφωνα με τα (μη) εγνωσμένα το σύνολο της Αντιπολίτευσης έθεσε ζήτημα θεσμικής διαφάνειας, η οποία θα πρέπει συνοδεύεται «με χρονική διάρκεια», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίστηκε. Σύμφωνα με τα εγνωσμένα η κατάργηση της αυτοτέλειας των δυο Ανεξάρτητων Αρχών και η ενοποίησή τους έρχεται από το παρελθόν.

Εν τοις πράγμασι (όπως συνηθίζει να λέει ο παπα-γάλ(λ)ος) κρίθηκε ότι η καθυστέρηση της ΑΕΠΠ να εκδώσει αποφάσεις, δημιουργεί σημαντικά και εν πολλοίς ανυπέρβλητα προβλήματα στη δρομολόγηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων. Αυτό λόγω των συνηθισμένων αντιδικιών μεταξύ των αναδόχων των έργων, που πολλές φορές καταλήγει στα «γρανάζια» των Δικαστηρίων με ογκώδεις φακέλους καταγγελιών να μεταφέρονται στα Διοικητικά Εφετεία, μετά στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Και εδώ που τα λέμε, όντως οι καθυστερήσεις δεν ήταν μικρές.

Όμως . . .

Όμως, υπάρχει σειρά ενστάσεων, που έστω και μετά την ψήφιση του Νόμου (όταν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία όλα τα κατατεθέντα νομοσχέδια ψηφίζονται), πρέπει εμείς (οι ταπεινότατοι) να σας τα κοινοποιήσουμε.

Αφ’ ενός κανείς δεν ανάφερε ότι η στελέχωση της ΑΕΠΠ ήταν ελλιπής από εξειδικευμένους νομικούς, που θα εξέταζαν και θα εισηγούντο αποφάσεις, τις περισσότερες φορές για καίρια έργα (π.χ λέμε τώρα ταυτότητες) εκατοντάδων ή και δισμυρίων ευρώ ,

Αφ’ ετέρου (ένα) υπάρχει, όπως και να το κάνουμε (νομικοί δεν είμαστε, το διευκρινίσουμε, όμως έχουμε έγκριτους νομικούς για συμβούλους) θέμα κομβικής σημασίας στο νέο Νόμο που αφορά στην καταστρατήγησης της ανεξαρτησίας της νέας ενοποιημένης Αρχής. Και αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι η 11μελής Διοίκηση δεν θα εγκρίνεται από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με τα 3/5 των ψήφων, αλλά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία θα εκφράζει «σύμφωνη γνώμη».

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι ο (εκάστοτε) κυβερνητικός έλεγχος θα είναι απόλυτος.

Επίσης δείτε και την «ευέλικτη» διοικητική δομή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής (τα εισαγωγικά δικά σας). Αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) δέκα (10) Συμβούλους και γ) τριάντα (30) μέλη.

Και άντε και θα έχουν πολύ δουλειά, που θα έχουν.

Όμως γιατί σε όλες αυτές τις θέσεις διορίζονται αποκλειστικά και μόνο συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή Σύμβουλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Εφέτες ή Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων με εμπειρία στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων, φυσικά με εμπειρία στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων?!;!

Mε τα τούτα και τα ‘κείνα λέμε απλώς πως αυτή η νέα (ο Θεός να την κάνει «νέα») δομή και σύνθεση μίας εξαιρετικά σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής (τα εισαγωγικά και πάλι δικά σας) εκτιμούμε ότι δεν εμπνέει (πάντα εκ πρώτης όψεως) ανεξαρτησία, παραγωγικότητα και επίσπευση διαδικασιών.

Ευχόμεθα να διαψευσθούμε (αν συμβεί θα είναι εκ των ελαχιστοτάτων κατά την πολυετή μας παρουσία στα δημόσια δρώμενα), αν και η καλή η μέρα φαίνεται από το πρωί

Τέλος . . .

Μπάη δε(ν) γουέη ξέρει κανείς τι γίνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Ταυτότητες!? Έτσι ρωτάω γιατί στα «συναρμόδια» (τα υπουργεία ντε) και στις εταιρείες των «σχημάτων» σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Μηδέ και των αρμοδίων (αυτά δεν είναι συναρμόδια) Δικηγορικών Γραφείων συμπεριλαμβανομένων. Εμείς, σεβόμενοι την αγωνία πολλών «δεν το παίξαμε» για πρωταπριλιάτικο. Παίξαμε Tesla και νέο Ταμείο κατά των αποτελεσμάτων του ουκρανικού πολέμου.

Αυτά και ο Θεός μεθ’ ημών (και με θυμόν)!

ΠΑΠΑ-ΓΑ(Λ)ΛΙΕΣ

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Προσοχή! Δεν είναι παπα-γαλ(λ)ιά ! Στις 22 και 23 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν στη Βουλή όλα (ή μάλλον τα σοβαρότερα) τα venture capitals σε συνεδρίαση της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας». Στο ξεκίνημα της πρώτης Συνεδρίασης τοποθετήθηκε εκτάκτως και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Ταραντίλης, και Βουλευτής Επικρατείας, ήταν εκείνος που φρόντισε να συγκεντρωθούν προσωπικότητες του επιχειρηματικού και καινοτομικού οικοσυστήματος έχοντας και θεσμικούς ρόλους όπως π.χ ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ, ο Κώστας Λαύκας, εταίρος του Uni.Fund, και άλλοι.

Το θετικό τώρα!

Υπήρξε υπερκομματική αποδοχή των συζητηθέντων!

close menu