Τηλεπικοινωνίες

Γερμανός: 397,28 εκατ. ευρώ τζίρος και 19 εκατ. συναλλαγές το 2023

Κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 397,28 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατέγραψε το 2023 το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός. Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε κέρδη 9,45 εκατ. ευρώ.

Tα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,29%  και ξεπέρασαν τα 10,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων κατέγραψαν άνοδο 4,91% και ανήλθαν σε 6,98 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2023 το G Service συμπλήρωσε 26 χρόνια στην αγορά των επισκευών προϊόντων τεχνολογίας, ενώ η Γερμανός κατάφερε να γίνει επίσημος πάροχος για επισκευή iPhone από την Apple, αποκτώντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, άμεσα  και οικονομικά.Ακόμα, κατά τη διάρκεια του 2023 αναβαθμιστήκαν 5 νέα καταστήματα Γερμανός και 12 Cosmote.

Επιπλέον, έγιναν σημαντικές ενέργειες αναβάθμισης της λειτουργικότητας του καταστήματος και του service area, προστέθηκαν νέες προϊοντικές κατηγορίες και βιωματικές γωνιές με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών.

Οι παραπάνω ενέργειες είχαν ως συνέπεια το 2023 να πραγματοποιηθούν σχεδόν 19 εκατομμύρια συναλλαγές στα καταστήματα των δικτύων Γερμανός και Cosmote (αυξημένες κατά 3,5% σε σχέση με το 2022).

Για το 2024, η Γερμανός θα συνεχίσει να στοχεύει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ήδη διαθέτει στα καταστήματα και στο e-shop και ταυτόχρονα θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες προϊοντικές κατηγορίες ακολουθώντας την «Smart Living» εποχή», αναφέρεται.

close menu