Στρατηγική Συνεργασία

Εύσημα της Lockheed Martin στην ΕΑΒ

Η Lockheed Martin εκφράζει την εκτίμησή της προς την ΕΑΒ και ιδιαιτέρως στην ομάδα εκτέλεσης του προγράμματος κατασκευής δομικών μερών του αεροσκάφους C-130J. Τα κολακευτικά σχόλια για το έργο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας διατυπώθηκαν κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, με την ευκαιρία της περάτωσης κατασκευής του απαρτίου (mid panel) 5940 από την ομάδα Αεροκατασκευών του C-130J της ΕΑΒ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το απάρτιο παραδίδεται χωρίς κανένα απολύτως ποιοτικό εύρημα ή σφάλμα.

Να σημειωθεί ότι η κατασκευή των mid panels είναι μέρος του προγράμματος κατασκευής δομικών τμημάτων του αεροσκάφους C-130J “Hercules” που έχει αναλάβει η ΕΑΒ ως μοναδικός προμηθευτής των πελατών της Lockheed Martin παγκοσμίως.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Lockheed Martin, τα στελέχη της οποίας εξέφρασαν την εκτίμησή τους στην ομάδα εκτέλεσης του προγράμματος της ΕΑΒ που εργάζεται με απόλυτη προσήλωση για την ποιοτικά άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση των τμημάτων C-130J στο εργοστάσιο της LM στην Marietta, της Georgia, των ΗΠΑ.

Η ποιοτική αυτή εργασία είναι το αποτέλεσμα των διαχρονικών βελτιώσεων στην συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία αλλά κυρίως της ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής που επιδεικνύει το προσωπικό της ΕΑΒ στην εκτέλεση των προγραμμάτων της.

Η Διοίκηση της ΕΑΒ αισθάνεται υπερήφανη για όλους όσους συνέβαλαν σε ένα ακόμη επίτευγμα σε διεθνές επίπεδο, που αποδεικνύει την αξία και τις άριστες τεχνολογικές ικανότητες του προσωπικού της, το οποίο εν μέσω των αντίξοων συνθηκών της πανδημίας του Covid-19 ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό στις δύσκολες προκλήσεις των απαιτήσεων της παραγωγής της Εταιρείας.

close menu