Έρευνα & Καινοτομία

EY: Η καινοτομία μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα

Ο κ. Ταραντίλης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να γίνει ένας σημαντικός κόμβος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Την πεποίθηση ότι η καινοτομία μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα, μοιράστηκε ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Διοίκησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος, από το βήμα της 103ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, στην Καστοριά.

Σύμφωνα με το The Global Startup Ecosystem Report 2023, η παγκόσμια οικονομία της νεοφυούς επιχειρηματικότητας υπολογίζεται σε 7,6 τρισ. δολάρια, ενώ, βάσει εκτιμήσεων του ΟΟΣΑ και του Census Bureau των ΗΠΑ, οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας, ευθύνονται για τη δημιουργία των μισών νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προγράμματα όπως το Horizon Europe 2021-2027, που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην τόνωση καινοτομιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη διάχυσή τους, αποτελώντας γέφυρα μεταξύ της έρευνας και της αγοράς.

Μία χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα

Η δεδομένη χρονική συγκυρία, προσφέρεται ως μία «χρυσή ευκαιρία» για τη χώρα, καθώς, για πρώτη φορά, παρατηρείται αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ δημιουργούνται και συνέργειες με εργαλεία της αγοράς. Καταλυτικές σε αυτή την εξέλιξη, είναι οι πρώτες πετυχημένες startups με διεθνή επιτυχία, καθώς και ο ρόλος της Πολιτείας που, μέσα από συστηματική προσπάθεια, λαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της σύνδεσης πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικές δράσεις, περιλαμβάνουν, τη δημιουργία του Elevate Greece και την εν εξελίξει θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των τεχνοβλαστών.

Ως αποτέλεσμα, η αξία του ελληνικού startup οικοσυστήματος αγγίζει πλέον τα €8 δισ., περιλαμβάνοντας πάνω από 500 σοβαρές επιχειρήσεις. Διερωτώμενος αν αυτό αρκεί, ο κ. Ταραντίλης εξήγησε ότι «πάντα επιδιώκουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας να επιτύχει ακόμα περισσότερα, γιατί, όπως αναπτυσσόμαστε εμείς, τα αντίστοιχα οικοσυστήματα διεθνώς, αναπτύσσονται επίσης».

Προτάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών

Για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα, τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων startup και spinoff εταιρειών, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έρευνας και τη σύνδεσή της με την πραγματική οικονομία, ο Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Διοίκησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος, μοιράστηκε με τους συνέδρους ορισμένες προτάσεις και ιδέες, όπως:

  • η αποδέσμευση της έρευνας από το δημόσιο λογιστικό, καθώς απαιτείται ταχύτητα, ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία
  • η κατάρτιση νέου, σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και χρηματοδοτική υποστήριξη των ερευνητών για την κατοχύρωση των πατεντών
  • η καταγραφή όλων των φορέων καινοτομίας στην Ελλάδα με τη δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το προφίλ και τις δράσεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους, ώστε να ευνοηθεί ένα οικοσύστημα συνεργασίας
  • η αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ως προς τον βαθμό ωριμότητάς τους για την επιχειρηματική αξιοποίηση, και
  • η ίδρυση μίας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας πανελλαδικής εμβέλειας υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα μπορεί να προσλάβει καλά αμειβόμενο και υψηλού επιπέδου προσωπικό σε θέματα διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, κρίσιμη είναι η ανάπτυξη, διακράτηση και προσέλκυση ταλέντου, μέσω της αύξησης των φοιτητών στους τομείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας, τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη θεσμοθέτηση μίας Startup Visa, για την ταχεία ίδρυση εταιρειών τεχνολογίας που θα απασχολούν προσωπικό στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την τεχνολογική καινοτομία, με σταθερούς και συγχρονισμένους κύκλους χρηματοδοτικών δράσεων και προγραμμάτων και η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων ταμείων Venture Capital που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Καταλήγοντας, ο κ. Ταραντίλης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να γίνει ένας σημαντικός κόμβος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», υπογραμμίζοντας ότι «η παρούσα ευνοϊκή συγκυρία, είναι μια σπάνια ευκαιρία για τη χώρα μας και δεν πρέπει να χαθεί».

close menu