Τράπεζες

Εξοικονόμηση κόστους 20%-40% φέρνει στις τράπεζες η ψηφιοποίηση

Oι τράπεζες βίωσαν μια περίοδο αυξημένης κερδοφορίας λόγω των υψηλών επιτοκίων, οι επόμενοι μήνες προβλέπεται να φέρουν νέες προκλήσεις, καθώς οι πρόσφατες τάσεις αναμένεται να αναστραφούν

Σημαντικά οφέλη από την επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση μπορούν να αποκομίσουν σήμερα οι τράπεζες. Ο εις βάθος ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να οδηγήσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, που κυμαίνεται από 20% έως 40% σε επιλεγμένες διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του προσωπικού).

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιστρατεύσουν σήμερα τέσσερα βασικά μέσα θωράκισης, προκειμένου όχι μόνο να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον υψηλής πληθωριστικής πίεσης, αλλά και να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους αριστεία.

Οι πυλώνες αυτοί είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και της οργάνωσης με χρήση μεθόδων, όπως η μηδενική βάση προϋπολογισμού, η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση τόσο των διεπαφών με τους πελάτες και τους υπαλλήλους, όσο και των IT υποδομών, τα ευέλικτα μοντέλα παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματική διαχείριση των προμηθευτών.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, νέα μελέτη της BCG, η οποία εξετάζει τους τρόπους θωράκισης των τραπεζών, προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο την επιχειρησιακή τους αριστεία, όσο και την οργανική δημιουργία νέων κεφαλαίων στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, παρ’ ότι οι τράπεζες βίωσαν μια περίοδο αυξημένης κερδοφορίας λόγω των υψηλών επιτοκίων, οι επόμενοι μήνες προβλέπεται να φέρουν νέες προκλήσεις, καθώς οι πρόσφατες τάσεις αναμένεται να αναστραφούν.

Περίοδος μεταβλητότητας

“Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν και πάλι μια περίοδο μεταβλητότητας και σημαντικών προκλήσεων, όπως απέδειξε η χρεοκοπία της Silicon Valley Bank και η επέκταση της στην ευρωπαϊκή αγορά με την κρίση ρευστότητας στην Credit Suisse”, σχολιάζουν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης (Η άμυνα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε μια νέα σειρά προκλήσεων), η οποία ερευνά την επιχειρησιακή αριστεία των τραπεζών σε ένα καθεστώς μεταβλητότητας και υπερπληθωρισμού.

Νέο οπλοστάσιο

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νέα πραγματικότητα δημιουργεί ευκαιρίες για τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν ένα νέο οπλοστάσιο, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις. Τάσεις, που σχετίζονται με την αλλαγή του χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης, τη βελτίωση της ποιότητας της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τη μεταβολή των προσδοκιών των εργαζομένων ως προς τα υβριδικά μοντέλα εργασίας και τις ευκαιρίες για επιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, που μπορούν να μειώσουν το κόστος, με την εισαγωγή μοντέλων outsourcing ή nearshoring.

Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης, τα τελευταία δέκα χρόνια, το καθεστώς χαμηλών επιτοκίων ασκούσε συνεχή πίεση στα περιθώρια κέρδους, με αποτέλεσμα πολλές τράπεζες να επιβραδύνουν σταδιακά την προσπάθεια μετασχηματισμού τους, προερχόμενες από μια συνεχή προσπάθεια περιορισμού των δαπανών.

“Η προσήλωση στον εξορθολογισμό των δαπανών δεν μπορεί παρά να είναι συνεχής. Οι τράπεζες έχουν επιδείξει κατά καιρούς γρήγορα αντανακλαστικά στη μείωση των δαπανών τους σε εποχές υπερπληθωρισμού με διάφορα παραδείγματα ιστορικά, όπως έγινε στην Αμερική κατά το υψηλό πληθωριστικό περιβάλλον τη δεκαετία του 1980, που οι τράπεζες προχώρησαν στην καινοτόμο για την εποχή εισαγωγή των ATMs και στις συγχωνεύσεις καταστημάτων του δικτύου σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα”, αναφέρει η μελέτη.

close menu