Οικονομία

ΕΒΕΠ: Επτά προτεραιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τις εκλογές

Ποιες είναι οι επτά προτεραιότητες πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσίασε το ΕΒΕΠ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου, πως οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων, συμφωνούν με τις προτεραιότητες και θέτουν κοινά αιτήματα προς τα πολιτικά κόμματα πριν τις εκλογές.

Τα Επιμελητήρια και όλα τα θεσμικά όργανα της χώρας, στις προτάσεις μας λαμβάνουμε κυρίως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα επιτρέψουν στο ελληνικό επιχειρείν να οδηγηθεί με επιτυχία στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η οικονομική και κοινωνική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων με βασικούς στόχους, να εξαλείψουν τα εμπόδια των εργοδοτών, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των πολιτών, να ενισχύσουν την οικονομία και να διασφαλίσουν μια αρμονική ανάπτυξη, μειώνοντας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. ευελπιστεί πως οι θεμελιώδεις αυτοί στόχοι, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, χάρη στις προσπάθειες όλων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Άλλωστε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που, σε κάθε κεντρική ή περιφερειακή, αγροτική ή μητροπολιτική περιοχή, καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς είναι οι «βηματοδότες» για την προώθηση βιώσιμων αλλαγών, καθώς και για τη διατήρηση της διαδοχής των επιχειρήσεων και της τεχνογνωσίας. Για να διαδραματίσουν, όμως, επιτυχώς οι ΜμΕ τον ρόλο τους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στους σχεδιασμούς τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων.

Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, με ποσοστό 93% έχει λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Σε αυτές τις πολύ μικρές εταιρείες, ο ιδιοκτήτης εργάζεται δίπλα-δίπλα με τους υπαλλήλους του, παρέχοντας είτε προϊόντα, είτε υπηρεσίες στους πελάτες του. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας, για να μπορεί να διαχειρίζεται την εταιρεία του, ενημερώνεται για τη νέα νομοθεσία και τις εξελίξεις, τις εφαρμόζει και αναλαμβάνει όλα τα διοικητικά καθήκοντα. Όλα αυτά συμβαίνουν τόσο κατά την διάρκεια του ωραρίου κάθε εργάσιμης ημέρας, όσο και μετά τη λειτουργία της επιχείρησης, τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, με την συνδρομή της οικογένειας του.

Τα περασμένα χρόνια ήταν πολύ απαιτητικά για όλους και, ιδιαίτερα, για τις ΜμΕ. Τα οικονομικά μέτρα στήριξης, κυρίως σε εθνικό επίπεδο, επέτρεψαν, σε μεγάλο βαθμό, επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ξεπεράσουν και τις δύο μεγάλες κρίσεις. Ωστόσο, συνοδευόταν από κόστος που είχε ως αποτέλεσμα υψηλό πληθωρισμό και υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Αυτές οι κανονιστικές αλλαγές δημιουργούν σημαντικές απαιτήσεις προσαρμογής, ειδικά για τις ΜμΕ. Εκτός από τις ελληνικές εθνικές εκλογές, πλησιάζει και η νέα ευρωπαϊκή εντολή για την περίοδο 2024-2029 και η αλήθεια είναι πως η ΕΕ παραμένει σε ταραγμένα νερά. Οι γεωπολιτικές συνθήκες, η κλιματική κρίση και οι δημογραφικές αλλαγές έχουν αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, μια από κοινού ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα είναι καθοριστική για την ευημερία των πολιτών, τη σταθερότητα της κοινωνίας και της οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη μπορεί να αγοράσει την ανταγωνιστικότητα της, αλλά πρέπει να την οικοδομήσει και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που μπορούν να την «χτίσουν».

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του τ. υπουργού Οικονομικών και επίτιμου μέλους του Επιμελητηρίου μας, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας που έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο, του γνωστοποιήθηκαν οι συνολικά επτά προτεραιότητες πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες, το Ε.Β.Ε.Π. θα καταθέσει στη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.

Προτεραιότητες, τόσο πριν, όσο και μετά τις εθνικές εκλογές, είναι οι πολιτικές που θα βοηθήσουν όλες τις επιχειρήσεις να πετύχουν τη μετάβασή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο μελέτησε τις θέσεις όλων των θεσμικών εκπροσώπων της Ένωσης των Ευρωπαίων ΜμΕ και υιοθέτησε τη πρόσφατη συμφωνία στη Γενική Συνέλευση της Στοκχόλμης.

Οι επτά προτεραιότητες πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Οι ΜμΕ ευδοκιμούν σε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης,
  2. Οι ΜμΕ ζητούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους,
  3. Οι ΜμΕ αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ψηφιακή και πράσινη μετάβασή τους,
  4. Οι ΜμΕ απαιτούν ευκολότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους και τραπεζική χρηματοδότηση,
  5. Οι ΜμΕ πρέπει να είναι σε θέση, σε μεγάλο βαθμό να χρηματοδοτούν την καινοτομία και τις επενδύσεις τους
  6. Οι ΜμΕ απαιτούν δίκαιη πρόσβαση στις αγορές χωρίς εμπόδια και περιορισμούς εντός και εκτός Ευρώπης,
  7. Οι ΜμΕ θέλουν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που θα μειώνει φόρους και εισφορές για να αυξάνει τον κύκλο εργασιών και τις θέσεις απασχόλησης.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Από τις επτά βασικές προτεραιότητες, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως μια αποτελεσματική πολιτική για τις μικρομεσαίες του εμπορίου της μεταποίησης και των υπηρεσιών είναι κοινή σε Ελλάδα και ΕΕ. Απαιτείται, λοιπόν, μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει πλήρως υπόψη όλες τις πτυχές της πολιτικής και τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ και να σέβεται την ποικιλομορφία τους, όσον αφορά στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών και μικρών, τον τομέα των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών και, βεβαίως, τη θέση όλων στην αλυσίδα αξίας. Αυτή η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει, επίσης, να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας ΜμΕ από τη δημιουργία, την ανάπτυξη, έως τη μεταβίβαση ή την δεύτερη ευκαιρία. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καθώς και η δημόσια διοίκηση, θα πρέπει να προωθούν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Η διοίκηση θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να κάνει τις διαδικασίες απλούστερες, ταχύτερες και φθηνότερες. Οι ΜμΕ της χώρας, είμαστε έτοιμοι για τη μετάβασή μας στην επόμενη μέρα. Μπορούμε σίγουρα να τα καταφέρουμε και θέλουμε να είμαστε στις άμεσες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το επίτιμο μέλος μας, Χρήστο Σταϊκούρα, για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε σε γεύμα εργασίας και ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός να τον επιλέξει την επόμενη των εκλογών να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο του σε Ελλάδα και Ευρώπη».

close menu