Υποδομές

ΕΥΑΘ: Τα πάντα για την ποιότητα του νερού με ένα «κλικ»

Με ένα κλικ οι καταναλωτές της ΕΥΑΘ ΑΕ μπορούν να ενημερώνονται για την ποιότητα του νερού που τρέχει από τις βρύσες των σπιτιών τους, αφού όπως ενημερώνει με σημερινή της ανακοίνωση η εταιρεία, μέσα από το νέο, λεπτομερέστερο microsite της για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά περιοχή.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές της ΕΥΑΘ ΑΕ σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, μπορούν πλέον να βρουν μηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων για τις μετρήσεις φυσικοχημικών, οργανικών, οργανοληπτικών και μικροβιολογικών παραμέτρων στο νερό, από δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται καθημερινά σε διάφορα σημεία του δικτύου πόλης.

Μάλιστα, όπως διευκρινίζει η ΕΥΑΘ, για κάθε περιοχή ξεχωριστά είναι διαθέσιμη και η ιστορικότητα, η διακύμανση δηλαδή των μετρούμενων παραμέτρων στον χρόνο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν και τη δυνατότητα αναζήτησης και αποθήκευσης των εκθέσεων παλιότερων αποτελεσμάτων. Τα όρια των τιμών που αναφέρονται βασίζονται στην ΚΥΑ 3525/B’/25.5.2023, περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Οι προαναφερθείσες αναλύσεις, όπως εξηγεί η εταιρεία, εκτελούνται στο Τμήμα Εργαστηρίου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΑΘ, το οποίο διαθέτει διαπίστευση κατά ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) του εν ισχύ πιστοποιητικού, αρ. 1217. Το πεδίο αυτό, προσδιορίζει όλες τις γνωστές παραμέτρους της νομοθεσίας, πλέον όμως και τις νεότερες, όπως τα PFAs, τα οιστρογόνα και τα ξενοοιστρογόνα στο πόσιμο νερό.

Η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες για τους ποιοτικούς δείκτες του πόσιμου νερού αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η σχετική πληροφορία, μάλιστα, θα πρέπει να επικαιροποιείται και να είναι προσβάσιμη διαδικτυακά κατά τρόπο εξατομικευμένο και φιλικό προς τον χρήστη.

TAGS:

close menu