Τεχνολογίες

Έρχονται οι συσκευές εισπνοής επόμενης γενιάς

Η AstraZeneca και η Honeywell θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη συσκευών εισπνοής επόμενης γενιάς χρησιμοποιώντας το προωθητικό HFO-1234ze, το οποίο έχει έως και 99,9% μικρότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) από τα προωθητικά που χρησιμοποιούνται σήμερα σε αναπνευστικά φάρμακα.

Η ανακοίνωση συμπίπτει με τη δημοσίευση της ετήσιας Έκθεσης Αειφορίας της Εταιρείας και καταδεικνύει την πρόοδο στο εμβληματικό της πρόγραμμα βιωσιμότητας, Ambition Zero Carbon. Η Έκθεση δείχνει επίσης ότι το σύνολο της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της AstraZeneca προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές και ότι η Εταιρεία έχει επιτύχει μείωση 59% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στα Πεδία 1 και 2 από το 2015, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του αποτυπώματος GHG της Alexion.

Ο Pascal Soriot, Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca, δήλωσε: «Κάνουμε μεγάλη πρόοδο στη φιλοδοξία μας να έχουμε μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας έως το τέλος του 2025 και αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας έως το 2030. Η συνεργασία μας με τη Honeywell καταδεικνύει τη δέσμευση της AstraZeneca για την προώθηση της βιώσιμης καινοτομίας στον τομέα της υγείας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς παράλληλα με τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος».

Ο Darius Adamczyk, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Honeywell, δήλωσε: «Η δουλειά που κάνουμε με την AstraZeneca για την ανάπτυξη μιας αναπνευστικής συσκευής εισπνοής, με ένα νέο σχεδόν μηδενικό προωθητικό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για το περιβάλλον όσο και για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα από την αναπνευστική υγειονομική περίθαλψη χωρίς να περιορίζουμε την επιλογή των ασθενών ή να διακινδυνεύουμε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας».

Συσκευές εισπνοής επόμενης γενιάς

Οι περισσότεροι ασθενείς με άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) χρειάζονται εισπνεόμενα φάρμακα και πολλοί χρησιμοποιούν συσκευές εισπνοής μετρημένης δόσης υπό πίεση (pMDIs) που περιέχουν μικρές ποσότητες ενός τύπου GHG που δρα ως προωθητικό για τη χορήγηση του φαρμάκου στους πνεύμονες.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα από την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους Φάσης I του σχεδόν μηδενικού GWP προωθητικού HFO-1234ze σε ένα pMDI που περιέχει βουδεσονίδη, γλυκοπυρρόνιο, φουμαρική φορμοτερόλη, σε υγιείς ενήλικες ήταν θετικά, καταδεικνύοντας παρόμοια ασφάλεια, ανεκτικότητα και συστηματική έκθεση των δραστικών συστατικών συγκριτικά με το υπάρχον Pmdi.

Οι ασθένειες που αφορούν στο αναπνευστικό επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και υπάρχει σημαντική κλινική ανάγκη για pMDIs, συσκευές που αποτελούν καθοριστική επιλογή για τους ασθενείς. Η εξοικείωση με τη συσκευή, η περιορισμένη λειτουργία των πνευμόνων και η νεαρή ή προχωρημένη ηλικία είναι όλα σημαντικά στοιχεία κατά την επιλογή του τύπου της συσκευής εισπνοής που ταιριάζει καλύτερα στον ασθενή.

Κλιματικοί στόχοι με βάση την επιστημονική αλυσίδα εφοδιασμού

Η AstraZeneca είναι μία από τις πρώτες επτά εταιρείες παγκοσμίως που επαληθεύτηκαν οι καθαροί μηδενικοί στόχοι της από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) σύμφωνα με το Εταιρικό Καθαρό Μηδενικό Πρότυπο. Για να υποστηρίξει τους στόχους της για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, η AstraZeneca στοχεύει το 95% των βασικών προμηθευτών και συνεργατών της να έχει στόχους βασισμένους στην επιστήμη έως το τέλος του 2025.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μοιράζεται διδάγματα από τη δική της πορεία απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα και είναι ιδρυτικό μέλος του προγράμματος Energize, που ξεκίνησε στο COP26 και το οποίο εστιάζει στην αύξηση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις φαρμακευτικές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και στην Πρωτοβουλία Αειφόρων Αγορών (SMI) Health Systems Taskforce, που στοχεύει στην επιτάχυνση της παροχής καθαρής μηδενικής υγειονομικής περίθαλψης.

Energize

Η AstraZeneca είναι ιδρυτικός εταίρος του προγράμματος «Energize» για την αύξηση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τις φαρμακευτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Η πρώτη στο είδος της συνεργασία μεταξύ δέκα από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκει να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους προμηθευτές να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλη κλίμακα. Το Energize θα επιτρέψει στους προμηθευτές της AstraZeneca να μειώσουν τις εκπομπές του Scope 2, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών Scope 3 της Εταιρείας. Το πρόγραμμα θα μειώσει τις εκπομπές GHG εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας της υγειονομικής περίθαλψης και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων Ambition Zero Carbon.

Ομάδα δράσης για τα συστήματα υγείας της Πρωτοβουλίας Βιώσιμων Αγορών (SMI).

Η δέσμευση της AstraZeneca να συνεργαστεί με συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και εταίρους για τη βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη αποδείχθηκε κατά την έναρξη της Ομάδας Εργασίας Συστημάτων Υγείας SMI στο COP26, παρουσία της ΑΕ του Πρίγκηπα της Ουαλίας. Η Taskforce, με επικεφαλής τον Pascal Soriot, αποτελείται από παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της υγείας από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και στοχεύει να επιταχύνει την παροχή καθαρής μηδενικής υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή και με έμφαση στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη – εφοδιαστικές αλυσίδες και μονοπάτια φροντίδας ασθενών.

AstraZeneca σε Αναπνευστικό & Ανοσολογία

Το Αναπνευστικό και η Ανοσολογία, μέρος της Βιοφαρμακευτικής, είναι ένας από τους κύριους θεραπευτικούς τομείς της AstraZeneca και αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Εταιρεία.

Η AstraZeneca είναι ένας καθιερωμένος ηγέτης στην αναπνευστική φροντίδα με μια κληρονομιά 50 ετών. Η Εταιρεία στοχεύει να μεταμορφώσει τη θεραπεία του άσθματος και της ΧΑΠ εστιάζοντας σε προηγούμενη θεραπεία με βάση τη βιολογία, εξαλείφοντας τις κρίσεις άσθματος που μπορούν να προληφθούν και καταλήγοντας έτσι να μην ανήκει η ΧΑΠ στην πρώτη από τις τρεις κύριες αιτίες θανάτου. Η πρώιμη έρευνα της εταιρείας για το αναπνευστικό επικεντρώνεται στην αναπτυσσόμενη επιστήμη που περιλαμβάνει ανοσοποιητικούς μηχανισμούς, βλάβες στους πνεύμονες και μη φυσιολογικές διαδικασίες κυτταρικής επιδιόρθωσης σε ασθένειες και νευρωνική δυσλειτουργία.

Με κοινές οδούς και οδηγούς υποκείμενων ασθενειών στο αναπνευστικό και στην ανοσολογία, η AstraZeneca ακολουθεί την επιστήμη από τις χρόνιες πνευμονικές παθήσεις σε τομείς ασθενειών που οδηγούνται από την ανοσολογία. Η αυξανόμενη παρουσία της Εταιρείας στην ανοσολογία επικεντρώνεται σε πέντε franchise μεσαίου έως όψιμου σταδίου με δυνατότητα πολλαπλών ασθενειών, σε τομείς όπως η ρευματολογία (συμπεριλαμβανομένου του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου), η δερματολογία, η γαστρεντερολογία και οι συστηματικές ασθένειες που οφείλονται σε ηωσινόφιλα. Η φιλοδοξία της AstraZeneca στο Αναπνευστικό & στην Ανοσολογία είναι να επιτύχει τροποποίηση της νόσου και διαρκή ύφεση για εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

close menu