Τεχνολογίες

Ericsson: Το 5G είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης

Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της συνδεσιμότητας 5G σε όλη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει άμεσο και καταλυτικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών CO2e, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που ανατέθηκε από την Ericsson.

Καθώς τα Ευρωπαϊκά Έθνη εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, μια νέα πανευρωπαϊκή ανάλυση καταδεικνύει ότι η υλοποίηση και χρήση της τεχνολογίας 5G σε τέσσερις κλάδους με υψηλές εκπομπές – την ενέργεια, τις μεταφορές, την μεταποίηση και τα κτίρια – θα μπορούσε να αποφέρει μια μείωση των εκπομπών τους κατά 55-170MtCO2e ετησίως, την ίδια εξοικονόμηση που θα επιτυγχανόταν με την κατάργηση 35 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Αυτό αντιστοιχεί με ένα στα επτά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης.

Η μελέτη αναφέρει ότι τουλάχιστον το 40% των λύσεων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, μέχρι το 2030, θα βασίζεται στη συνδεσιμότητα σταθερών και κινητών επικοινωνιών.

Οι λύσεις αυτές, όπως π.χ. η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών παραγωγής ενέργειας, θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές της ΕΕ κατά 550 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (550MtCO2e). Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των εκπομπών που εκλύθηκαν από ολόκληρο τον κλάδο παροχής ενέργειας της ΕΕ το 2017(3) και στο 15% των συνολικών ετήσιων εκπομπών της ΕΕ το 2017, έτος που επιλέχθηκε ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση.

Προσθέτοντας την εξοικονόμηση από την εφαρμογή του 5G στους τέσσερις τομείς με τις πιο υψηλές εκπομπές, η συνολική μείωση των εκπομπών θα ανερχόταν σχεδόν στο 20% των συνολικών ετήσιων εκπομπών της ΕΕ το 2017(5), που ισοδυναμεί με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της Ισπανίας και της Ιταλίας μαζί.

Παρά τις δυνατότητες που διακυβεύονται, οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη του 5G από την ετήσια έκθεση Ericsson Mobility Report παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα για την Ευρώπη.

Στο τέλος του 2020, το 5G κάλυπτε περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 2027, μόλις τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία ορόσημο κατά την οποία οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να έχουν μειωθεί στο μισό ούτως ώστε να καταφέρουμε να παραμείνουμε σε καλό δρόμο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5ºC(6), τα νέα δεδομένα προβλέπουν ότι η παγκόσμια κάλυψη του 5G θα εξακολουθεί να βρίσκεται μόνο στο 75%.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στον αντίποδα, η Βόρεια Αμερική και η Βορειοανατολική Ασία εκτιμάται ότι θα έχουν πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 95% έως το 2027. Αντίθετα, η Ευρώπη εκτιμάται ότι θα υπολείπεται σημαντικά των οικονομικών ανταγωνιστών της με ποσοστό κάλυψης μόλις άνω του 80 τοις εκατό του πληθυσμού.

Η Ericsson έχει επενδύσει σημαντικά στην Ε&Α με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα – και στην ανάπτυξη σχετικών προϊόντων και λύσεων – σε όλη τη γκάμα των τεχνολογικών της λύσεων, ούτως ώστε να προσφέρει στους πελάτες της τις πιο βιώσιμες εναλλακτικές για τις στρατηγικές εκσυγχρονισμού των δικτύων τους.

Το κατασκευαστικό συγκρότημα 5G Smart Factory της Ericsson στο Lewisville του Τέξας, ΗΠΑ, κατασκευάστηκε από άκρη σε άκρη με κορυφαία προτεραιότητα τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Εκεί, βρίσκονται σε λειτουργία οι υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας λύσεις 5G της ίδιας της Ericsson.

Το εργοστάσιο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιεί 24% λιγότερη ενέργεια και να κάνει 75% λιγότερη χρήση νερού σε εσωτερικούς χώρους, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 97% εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του, σε σχέση με συγκρίσιμα παρόμοια κτίρια.
Το έξυπνο αυτό εργοστάσιο 5G έχει βραβευτεί δύο φορές το 2021 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) για την παγκόσμια ηγετική του θέση στην επόμενη γενιά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (4IR) και τα σχετικά με την λειτουργία του απαράμιλλα επιτεύγματα βιωσιμότητας.
Ο Börje Ekholm, President και CEO της Ericsson, δήλωσε: «Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι θα απαιτήσουν αλλαγές σε επίπεδο μετασχηματισμού σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτή η νέα ανάλυση καταδεικνύει ότι η συνδεσιμότητα, και συγκεκριμένα η συνδεσιμότητα 5G, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων απεξάρτησης από τον άνθρακα. Είναι δύσκολο να δούμε πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι εάν δεν επιταχυνθεί η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να συμβαδίζει με εκείνη άλλων κορυφαίων χωρών και περιοχών του ανεπτυγμένου κόσμου».

«Στην Ericsson θεωρούμε τη βιωσιμότητα ως ζωτική μας ευθύνη και όχι ως κάτι επιπλέον και προαιρετικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει η απεριόριστη συνδεσιμότητα στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι του εταιρικού οράματος της Ericsson. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σημαντικά, όχι μόνο για τους πελάτες μας μέσω προϊόντων και λύσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και στις δικές μας δραστηριότητες, όπως ακριβώς κάναμε στο 5G Smart Factory μας στις ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων μείωσης εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής του 5G στην κατασκευή προϊόντων – την μεταποίηση».

Ο Ekholm προσθέτει: «Επί του παρόντος, όσον αφορά στην ανάπτυξη του 5G, είναι σαν η Ευρώπη να περπατάει με την άνεσή της προς ένα πιο ψηφιακό μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, την στιγμή που άλλες ήπειροι τρέχουν σπριντ προς την ίδια κατεύθυνση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν εδώ, αντιλαμβανόμενοι το ανταγωνιστικό οικονομικό, κοινωνικό και βιώσιμο δυναμικό του 5G και να συνεργαστούν με ταχύτητα ούτως ώστε να άρουν τα πρακτικά, ρυθμιστικά και οικονομικά εμπόδια, ώστε οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες και οι κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη να μπορούν να απολαύσουν τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν από την ευρεία χρήση του 5G».

TAGS:

close menu