Διάστημα

Έργα διαστημικής τεχνολογίας από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την υλοποίηση έργων διαστημικής τεχνολογίας δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Την υλοποίηση έργων διαστημικής τεχνολογίας δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται πρόγραμμα μικροδορυφόρων προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την ανάπτυξη σμήνους μικροδορυφόρων με βασικές εφαρμογές την παρατήρηση της Γης. Οι μικροδορυφόροι, που έχουν μέγεθος όσο ένα πλυντήριο και βάρος περίπου 50 κιλών, θα παρέχουν δεδομένα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οριζόντια σε φορείς του ελληνικού Δημοσίου, όπως, για παράδειγμα, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας.

Τα δορυφορικά δεδομένα και τα προϊόντα δηλαδή που θα προκύψουν από την επεξεργασία τους, θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ελλάδας για συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος, καταγραφή των διαχρονικών μεταβολών και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το προσεχές διάστημα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη:

•  Τουλάχιστον τεσσάρων θερμικών μικροδορυφόρων υψηλής ανάλυσης  (20 εκατ. ευρώ) που επιτρέπουν την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

•  Τουλάχιστον δύο ραντάρ μικροδορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης  (33 εκατ. ευρώ) που επιτρέπουν την παρατήρηση της ελληνικής επικράτειας όλο το εικοσιτετράωρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, όπως και την παρακολούθηση και καταγραφή πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών.

•  Πέντε μικροδορυφόρων για τη συλλογή δεδομένων που θα παρέχονται  σε κρατικούς φορείς με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για έργο 60  εκατ. ευρώ.

•  Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (17 εκατ. ευρώ) για την επεξεργασία και διανομή δεδομένων από τους ελληνικούς θερμικούς και οπτικούς μικροδορυφόρους και ραντάρ, με έμφαση στους τομείς της γεωργίας και των υδάτινων πόρων.

close menu