Έρευνες - Μελέτες

Έρευνα της Salesforce αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Salesforce, παγκόσμιος ηγέτης στο AI CRM, δημοσίευσε πρόσφατα νέα δεδομένα από την έρευνά της AI/IT Disconnect Research, εστιάζοντας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Τα ευρήματα αποκαλύπτουν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και την υιοθέτησή τους, ξεπερνώντας μάλιστα τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην αξιοποίησή της. Με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ΜμΕ αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, αποκτούν βαθύτερες επιχειρηματικές γνώσεις, αυξάνουν τα έσοδά τους και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τη Vanson Bourne, περιελάμβανε διπλή ανώνυμη έρευνα σε 600 επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο έχουν εμπιστοσύνη στις δεξιότητές τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά βλέπουν και σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95%) των επαγγελματιών πληροφορικής στις ΜμΕ χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους, το 96% δηλώνει ότι η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στον οργανισμό τους και το ίδιο ποσοστό (96%) πως κατανοεί τις περιπτώσεις χρήσης της. Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα σε μεγάλες επιχειρήσεις (81%, 87% και 85%, αντίστοιχα).

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ομάδες πληροφορικής των μεγάλων εταιρειών έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες από τις αντίστοιχες των ΜμΕ να δυσκολευτούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας, επιχειρηματικής αξίας και ασφάλειας κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, εκφράζουν διπλάσια ανησυχία για το ότι οι υποδομές διαχείρισης δεδομένων και ασφάλειας τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καινοτομίας.

Υπενθυμίζεται πως και οι υπόλοιπες ομάδες στελεχών των ΜμΕ (πέραν των υπεύθυνων πληροφορικής) διερευνούν την ενσωμάτωση της ΤΝ στις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με την έκθεση SMB Trends Report (Φεβρουάριος 2024) το 71% των ομάδων μάρκετινγκ των ΜμΕ έχει καθορισμένη στρατηγική ΑΙ, ενώ το 58% χρησιμοποιεί ήδη τα σχετικά εργαλεία και τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, το 64% των υπαλλήλων γραφείου των ΜμΕ πιστεύει ότι η παραγωγική ΤΝ θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους και το 62% ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών. Σημειώνεται πως μόνο το 33% των ομάδων πωλήσεων χρησιμοποιεί επί του παρόντος εφαρμογές ΤΝ, ενώ το 72% του χρόνου τους δαπανάται σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από την ΑΙ.

close menu