Επιχειρήσεις

Epsilon Net: Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 42,8% το α’ τρίμηνο

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 7,89 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στα 27,71 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Epsilon Net

Αυξημένα κέρδη προ φόρων και κύκλο εργασιών εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος της Epsilon Net, συνεχίζοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδιασμού.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 42,8% και ανήλθαν στα 7,89 εκατ. ευρώ από 5,52 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στα 27,71 εκατ. ευρώ από τα 20,78 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της 31/03/2024 έχουν επιβαρυνθεί από την επιμέτρηση σε εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών βάσει του IFRS 2 με το ποσό των 0,30 εκ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό που επιβάρυνε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της 31/03/2023 ανέρχεται στα 0,90 εκ. ευρώ.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2024, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 67,30 εκατ. ευρώ, και τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 28,52 εκατ. ευρώ. Ο αρνητικός καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα -10,47 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 3,38 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης έναντι αντίστοιχου ποσού 3,18 εκατ. ευρώ που ήταν στο Α’ Τρίμηνο του 2023).

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδιασμού σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Παράλληλα με τους στόχους ανάπτυξης στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, βρίσκεται σε εξέλιξη πλάνο ενεργειών ενίσχυσης του επιπέδου οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του καθώς και σημαντικής κλίμακας νέες επενδύσεις στους τομείς των κτιριακών υποδομών, του Security, του Fintech, του Business Software & του ΑΙ με στόχο τη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης για την επόμενη πενταετία.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχισθούν λόγω της δυναμικής της Ελληνικής οικονομίας και της παράλληλης παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα θετικά αποτελέσματα του 1ο Τριμήνου του 2024 επιβραβεύουν την πολιτική του Ομίλου για την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων & υπηρεσιών all in one solution και το στόχο του για συνεχή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς. Από τη θέση του μεγαλύτερου Ομίλου Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα, συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025.

close menu