Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έως τις 15 Απριλίου οι αιτήσεις για «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω συσκευή»

Οι αιτήσεις για τις δύο δράσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (First in - First out)

Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για τα δύο προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και το «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Μάλιστα οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία για το πρώτο πρόγραμμα παρατάθηκε από την ηγεσία του ΥΠΕΝ λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, ενώ το δεύτερο ήταν αρχικά ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος, τα απαιτούμενα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης υποβάλλονται για όλες τις αιτήσεις έως τις 15 Απριλίου.
Οι αιτήσεις για τις δύο δράσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (First in – First out).

Μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις έως 325.000 ευρώ για τον τομέα του τουρισμού και έως 175.000 ευρώ για τον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών φτάνει έως και 65%, ανάλογα με τον τύπο της παρέμβασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ για τον τομέα του τουρισμού και τα 250.000 ευρώ για τους λοιπούς τομείς.

Τα κριτήρια και οι επιδοτήσεις για το«Αλλάζω – συσκευή»
Στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή», οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης 50%.

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» προκειμένου να προβείτε σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

50% για τις μικρές επιχειρήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 20.000€ (άνευ ΦΠΑ)
40% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 25.000€ (άνευ ΦΠΑ)
Η επιδότηση αφορά σε δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες υπηρεσιών εγκατάστασης του εξοπλισμού.
Αναλυτικά τι επιδοτείται:

Δαπάνη Εξοπλισμού:
νέο σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (έως 1)
νέο σύστημα ηλιακής θέρμανσης (έως 1)
αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
Δαπάνες Υπηρεσιών:
εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού
έκδοση δύο (2) ενεργειακών πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (εάν υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας)

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια, να κατέχει ελληνικό ΑΦΜ, σε επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), να έχει ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023 και να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Να έχει εκδοθεί το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή να το υποβάλετε εντός 20 ημερών μετά την υποβολή της προσωρινής αίτησης συμμετοχής.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός να τοποθετηθεί στη διεύθυνση της επιχείρησης και να μην υπάρχει περιορισμός (πχ κανονισμός λειτουργίας ή ισχύον κανονιστικό πλαίσιο).

close menu