Προϊόντα-Υπηρεσίες

Entersoft: Επένδυση 350.000 ευρώ για αγορά ERP της Computer Life

Η εταιρεία πληροφορικής Entersoft υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό, με ημερομηνία ισχύος 1 Νοεμβρίου 2020, για την αγορά και απόκτηση από Computer Life ABEE του λογισμικού ERP καθώς και όλου το πελατολογίου στο οποίο έχει εκχωρηθεί έως σήμερα άδεια χρήσης του ως άνω λογισμικού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ, καταβλητέο σε έξι δόσεις εντός δώδεκα μηνών.

Επίσης, η Entersoft υπέγραψε έξι νέες συμβάσεις εργασίας με στελέχη της πωλήτριας εταιρείας που απασχολούνται με R&D, marketing & sales και εν γένει υποστήριξη του ERP της Computer Life.

close menu