Χρηματιστήριο

Entersoft: Δεν υπάρχει συμφωνία για μεταβίβαση μετοχών

Όπως διευκρινίζει αν έρθει σε γνώση της η οποιαδήποτε συνομιλία περί πώλησης μετοχικού κεφαλαίου θα ενημερώσει η ίδια το επενδυτικό κοινό.

H Entersoft απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και σε δημοσιεύματα του τύπου, διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με επενδυτές για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας. Όπως διευκρινίζει αν έρθει σε γνώση της η οποιαδήποτε συνομιλία περί πώλησης μετοχικού κεφαλαίου θα ενημερώσει η ίδια το επενδυτικό κοινό.

Ειδικότερα, η Entersoft αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 532/27.02.2024 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων ηλεκτρονικού τύπου που περιλαμβάνουν αναφορές σε συζητήσεις με επενδυτές για αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας, αφού επικοινώνησε και με τους βασικούς της μετόχους γνωστοποιεί τα εξής:

Ουδεμία σχετική ενημέρωση ή πληροφορία έχει περιέλθει εν γνώσει της Εταιρείας και εξ όσων μας πληροφόρησαν οι μέτοχοί μας δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία με οποιονδήποτε για την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας. Εφόσον η Εταιρεία λάβει γνώση τέτοιων πληροφοριών ή συμφωνιών, θα προβεί αμέσως σε όλες τις νόμιμες ανακοινώσεις προκειμένου να ενημερώσει εγκαίρως και έγκυρα το επενδυτικό κοινό».

TAGS:

close menu