Γενικές Ειδήσεις

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας: Δυνατότητα ψήφου εξ’ αποστάσεως για εργαζόμενους

Είναι κοινά αποδεκτό διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα ότι το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, ειδικά στις εθνικές, είναι ύψιστο δικαίωμα και συμβατική υποχρέωση κάθε πολίτη. Επιπλέον, όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση του ποσοστού συμμετοχής, τόσο ως προς τη μείωση της αποχής (σχεδόν 26-44% ιστορικά), όσο και ως προς τη θέσπιση διαδικασιών ψήφου εξ’ αποστάσεως. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ανάλογη προσπάθεια συμπερίληψης στο εκλογικό σώμα Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό. Επίσης, υπάρχουν διαδικασίες ψήφου για τους ετεροδημότες εντός της επικράτειας.

Στις επικείμενες εθνικές εκλογές, καθώς κυρίως και στις επαναληπτικές που πιθανόν να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι εν μέσω της τουριστικής περιόδου, αναμένεται να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα συμμετοχής από εποχικούς εργαζόμενους (κυρίως νέους) που θα βρίσκονται προσωρινά για λόγους εργασίας σε μέρος άλλο από αυτό όπου μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ασφάλειας αντίστοιχων συστημάτων, καλούμε την Πολιτεία να υλοποιήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε και η μεγάλη αυτή ομάδα των συμπολιτών μας να έχουν σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές να ασκήσουν χωρίς πρόβλημα το εκλογικό τους δικαίωμα. Το ζήτημα αυτό έχει αναδειχθεί από όλους τους εταιρικούς φορείς και τις ομοσπονδίες, καθώς εκτιμάται ότι φέτος πρόκειται για περίπου 220.000 τέτοιους εργαζόμενους σε εποχικές θέσεις εργασίας στις τουριστικές περιοχές.

Σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, το οποίο καλούμαστε να σχολιάσουμε ως Ένωση Πληροφορικών κι άρα καθ’ ύλην αρμοδίων, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην υλοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία δυνατότητας προσωρινής μεταφοράς εκλογικού δικαιώματος στο μέρος όπου εργάζονται από τον τόπο μόνιμης διαμονής. Όλοι οι ψηφοφόροι διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης-ταυτοποίησης μέσω του TAXIS, τα στοιχεία των συμβάσεων τους καταχωρούνται ηλεκτρονικά, συνεπώς ο καθένας θα μπορούσε να καταχωρεί μια αίτηση προσωρινής μεταφοράς εκλογικού δικαιώματος στη πόλη εργασίας του. Ήδη εφαρμόστηκε στην πράξη για την υλοποίηση της διαδικασίας των εμβολιασμών καθώς και των αιτήσεων επιδομάτων κατά την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή, δεν πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία αλλά μόνο για δυνατότητα μεταφοράς εκλογικού δικαιώματος με σύντομες διαδικασίες.

Η μεταφορά ισχύει μόνο για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ενώ η απαραίτητη προετοιμασία των κατά τόπους εκλογικών κέντρων περιορίζεται στην οριστικοποίηση της λίστας ψηφοφόρων και την επάρκεια επιπλέον ψηφοδελτίων. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τα ραντεβού εμβολιασμών λειτούργησε χωρίς σοβαρά προβλήματα εξυπηρετώντας επιτυχώς εκατομμύρια τέτοιες καταχωρήσεις. Δεν μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί η ίδια πλατφόρμα, όμως η προηγούμενη εμπειρία αποδεικνύει ότι μια παρόμοια λύση είναι σίγουρα εφικτή και πρακτικά ευκολότερη, καθώς δεν συνοδεύεται από πρόσθετες πολυπλοκότητες μεταφοράς, διαχείρισης και συντήρησης κάποιοι ευαίσθητου υλικού.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι το παραπάνω ζήτημα δεν αφορά μόνο στο τεχνικό επίπεδο, καθώς σχετίζεται κυρίως με τις προβλέψεις του εκλογικού νόμου, την κατανομή βουλευτικών εδρών στις περιφέρειες και φυσικά τη διατήρηση πλήρους ανωνυμίας στα ψηφοδέλτια. Παρόλα αυτά, τα ζητήματα αυτού του επιπέδου μπορούν και πρέπει να επιλυθούν πρωτίστως σε θεσμικό επίπεδο και εν συνεχεία σε τεχνικό. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό μπορεί να συμβεί πλήρως και εγκαίρως, πριν την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, ώστε οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί πολίτες να μην αναγκαστούν να στερηθούν εκ των πραγμάτων του εκλογικού τους δικαιώματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση επαναληπτικών εκλογών μέσα στο καλοκαίρι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

close menu