Εκδηλώσεις

Καίρια ζητήματα & προκλήσεις για την προστασία ερευνητικών αποτελεσμάτων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ειδική μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συντονιστής του δικτύου gnΩsi, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: Καίρια ζητήματα & προκλήσεις για την προστασία ερευνητικών αποτελεσμάτων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Σκοπός της Εκδήλωσης: Η ενημέρωση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικοί φορείς και εταιρείες) σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ημερομηνία & Τοποθεσία: Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ [ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 127, ΑΘΗΝΑ].

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν από τους ομιλητές είναι οι ακόλουθες:

I. Προκλήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας
II. Unified Patent Court
ΙΙΙ. Διαφορές ανάμεσα σε Ευρώπη και Αμερική.
IV. Στρατηγική προστασίας ερευνητικών αποτελεσμάτων
V. Εκπαίδευση συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
VΙ. Αποτίμηση και εκτίμηση αξίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τρόποι χρηματοδότησης

Αναλυτικό πρόγραμμα: Διαθέσιμο εδώ.

close menu