Εκδηλώσεις

Ένα δίκτυο για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο

Ένα σημαντικό μονοήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Δικαιώματα των Παιδιών στο Διαδίκτυο, Επαλήθευση Ηλικίας και Γονική Συναίνεση: Δημιουργώντας την Ισορροπία» (Online Child’s Rights, Age Verification and Parental Consent: Delivering the Balance) διοργανώνεται στις 25 Μαΐου 2022 στην Αθήνα, από τη 1μμ έως τις 5.30μμ, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Μητρόπολης.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά ημερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού έργου euCONSENT (https://www.euconsent.eu), απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και εργάζονται για πιο ασφαλές για τους ανηλίκους διαδικτυακό περιβάλλον –ένα ζήτημα στο οποίο δικαιολογημένα αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια- και θα υπάρχει η δυνατότητα κανείς να την παρακολουθήσει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο σύνδεσμο https://upcominds.co/36Mvwhv.

Κατά τη διάρκειά της ημερίδας τα ακαδημαϊκά μέλη της ομάδας εργασίας του έργου (προερχόμενοι από το London School of Economics και τα Πανεπιστήμια του Exeter και του Leiden) πρόκειται μεταξύ άλλων να αξιολογήσουν τα πορίσματα της μεγάλης έρευνας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο. Οι υπόλοιποι φορείς του έργου (μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Ελληνική εταιρεία και διαχειριστής του έργου UpcoMinds, η Κυπριακή εταιρεία AGEify, η ένωση εταιρειών επιβεβαίωσης ηλικίας – AVPA) θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίον εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματα επαλήθευσης ηλικίας και διασφάλισης γονικής συναίνεσης, ώστε ο τελικός χρήστης να επιβεβαιώνει την ηλικία του μία μόνη φορά και να την επαναχρησιμοποιεί εύκολα στο διαδίκτυο όσες φορές το επιθυμεί. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι στο υπό διαμόρφωση αυτό δίκτυο έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν αρκετές παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμες/κοινωνικά δίκτυα και οργανώσεις από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικοί στόχοι της ημερίδας της Αθήνας είναι

  • η περαιτέρω ενημέρωση για το euCONSENT και για όσα έχει ως τώρα επιτύχει
  • η παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της πρώτης πανευρωπαϊκής έρευνας για το θέμα
  • η ανάλυση του τρόπου με τον οποίον τα ευρήματα της έρευνας ενσωματώθηκαν και επηρέασαν την εξέλιξη του έργου
  • η προσέλκυση και άλλων ακόμη παρόχων προγραμμάτων επαλήθευσης ηλικίας και διασφάλισης γονικής συναίνεσης στο υπό διαμόρφωση δίκτυο

Λίγα λόγια για το euConsent

Το euCONSENT είναι ένα πιλοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια προκήρυξης με θέμα τη διαμόρφωση και δοκιμή μηχανισμών διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών σε διαδικτυακό περιβάλλον, στα πλαίσια της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Βασικός στόχος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει για το euCONSENT είναι να αναπτύξει μία συνεργατική τεχνική υποδομή, στην οποία θα συναντιούνται οι μηχανισμοί προστασίας ανηλίκων (όπως η επαλήθευση ηλικίας) με τους μηχανισμούς εξασφάλισης γονικής συναίνεσης, όπως αυτοί περιγράφονται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (Audio-Visual Media Services Directive (AVMSD) και General Data Protection Regulation (GDPR).

close menu