Χρηματιστήριο

Εκτόξευση στα κέρδη των ελληνικών εισηγμένων προβλέπει η Citigroup

Εκτόξευση της κερδοφορίας των ελληνικών εισηγμένων στα υψηλότερα επίπεδα διεθνώς αναμένει η Citigroup φέτος, ενώ εκτιμά πως παρά τα εμπόδια που υπάρχουν οι μετοχές διεθνώς θα καταγράψουν κέρδη φέτος και συστήνει την στρατηγική του buy the dip, δηλαδή τις αγορές στις βουτιές των μετοχών.

Όπως σημειώνει η Citi, το πρώτο μεγάλο εμπόδιο για τις μετοχές φέτος είναι η επιβράδυνση της αύξηση της κερδοφορίας. Από το +53% που κατέγραψαν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2021, φέτος αναμένεται να σημειώσουν αύξηση μόλις 7%.

Η Ελλάδα ωστόσο, δε συγκαταλέγεται σε αυτήν την κατηγορία καθώς η Citi προβλέπει πως τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων αναμένεται φέτος να εκτοξευθούν κατά 41,5%, από αύξηση 25% που προέβλεπε πριν, και αυτός αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης διεθνώς. Τα EPS των ευρωπαϊκών εταιρειών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν το 2022 κατά 6,2%, των αναδυόμενων αγορών κατά 5,2%, των ανεπτυγμένων κατά 7,7% και των αμερικανικών κατά 7,7%. Σε μέσο όρο διεθνώς αύξησης των EPS θα διαμορφωθεί στο 7,3%.

Το δεύτερο εμπόδια για τις μετοχές κατά την Citigroup είναι το νέο σκηνικό για τα επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια έχουν συμβάλει στη στήριξη των υψηλότερων αποτιμήσεων των μετοχών. Οι οικονομολόγοι της αναμένουν από τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω τις αγορές περιουσιακών στοιχείων το 2022, ενώ προβλέπουν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος, με την πρώτη αύξηση τον Ιούνιο. Η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων αποτελεί πρόκληση για τις μετοχές, ειδικά για τις μετοχές «ανάπτυξης» οι οποίες έχουν υψηλές αξιολογήσεις, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι μετοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας οι οποίες έχουν πιο χαμηλές αποτμήσεις δεν κινδυνεύουν τόσο, όπως επισημαίνει.

Σε αυτό το πλαίσιο η Citi επισημαίνει πως είναι πάντως overweight για τις μετοχές φέτος και ουδέτερη για τα κρατικά ομόλογα. Ο λόγος είναι ότι δείκτες της εξακολουθούν να δίνουν σήμα για «buy the dips« και έτσι παρά τα παραπάνω σημαντικά εμπόδια, οι αναλυτές της Citi αναμένουν κέρδη 8% στον παγκόσμιο δείκτη MSCI κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Σε ότι αφορά την γεωγραφική κατανομή των θέσεων της, η Citi είναι overweight στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας, καθώς φαίνονται φθηνές και θα είναι λιγότερο ευάλωτες στην αύξηση των επιτοκίων. Παραμένει ουδέτερη για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σημειώνοντας πως τα θεμελιώδη μεγέθη στις ΗΠΑ παραμένουν ισχυρά, αλλά οι υψηλότερες αποτιμήσεις αναμένεται να κάνουν τις μετοχές ευάλωτες στη νομισματική σύσφιξη. Επιπλέον, παραμένει underweight στις αναδυόμενες αγορές και την αγορά της Αυστραλίας.

Στην παγκόσμια στρατηγική της τηρεί overweight στάση στον κλάδο των τραπεζών ως μέσο hedging έναντι των υψηλότερων επιτοκίων, στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας και την βιομηχανία. Είναι underweight στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στις υπηρεσίες επικοινωνίας και στα καταναλωτικά αγαθά πολυτελείας, ενώ τηρεί ουδέτερη στάση στην ενέργεια, τα βασικά υλικά, την πληροφορική και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Σε ότι αφορά τα μάκρο, οικονομολόγοι της Citi αναμένουν ότι το πραγματικό παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4,2% το 2022, από +5,6% το 2021. Προβλέπουν ανάπτυξη 3,1% το 2023. Ο πληθωρισμός θα περιοριστεί, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες αγορές καθώς οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα υποχωρήσουν Μια μεγαλύτερη (και βαθύτερη) επιβράδυνση στην Κίνα παραμένει βασικός κίνδυνος. Μετά από πολλαπλές υποβαθμίσεις, οι οικονομολόγοι της Citi πιστεύουν τώρα ότι η οικονομία της Κίνας θα επεκταθεί με ρυθμό 4,7% το 2022, πολύ κάτω από τον συνήθη στόχο του 6,0%. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να σταθεροποιήσουν – αντί να τονώσουν – τη ζήτηση κατά τη διάρκεια του έτους.

close menu