Τηλεπικοινωνίες

Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη δημοσίευση της Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021. Η Έκθεση περιλαμβάνει τις ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 για το ανοικτό διαδίκτυο και τα βασικότερα ευρήματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μάιος 2020 – Απρίλιος 2021.

Η Έκθεση περιλαμβάνει ενότητες για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων, τις εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης κίνησης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως IPTV, VoIP/VoLTE, VPN), τους περιορισμούς στη χρήση εξοπλισμού, τις εμπορικές πρακτικές των παρόχων σχετικά με διαφοροποιημένη χρέωση περιεχομένου και εφαρμογών, τη διαφάνεια και ενημέρωση των συνδρομητών, καθώς και την καταγραφή σχετικών παραπόνων συνδρομητών.

Ορόσημο κατά την περίοδο αναφοράς αποτέλεσε η πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ), με τη θέση σε ισχύ των διατάξεων για τις ταχύτητες σε σταθερά και κινητά δίκτυα στις 25/11/2020 και 1/3/2021, αντίστοιχα. Η εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΑΔ συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς των χρηστών για έλεγχο της ταχύτητας, καθώς συνδέεται με τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων της πραγματικής ταχύτητας από την ταχύτητα που αναφέρεται στους όρους της σύμβασης.

Ειδικότερα στα κινητά δίκτυα, η θέση σε ισχύ του ΕΚΑΔ περιέλαβε τη δημοσίευση από τους παρόχους διαδραστικών «χαρτών ταχυτήτων», μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση βάσει διεύθυνσης και να ενημερωθεί για την ταχύτητα στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Η ρύθμιση αυτή αυξάνει σημαντικά τη διαφάνεια, παρέχοντας ενημέρωση για τις ταχύτητες κινητής σε όλη την Ελλάδα.

Στις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, καταγράφονται πολιτικές ορθής χρήσης με περιορισμούς ταχύτητας σε πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (περιλαμβανομένων προγραμμάτων με «απεριόριστα» δεδομένα), σε 4G routers, καθώς και σε προγράμματα δορυφορικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι περιορισμοί αυτοί, οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι γνωστοί στους καταναλωτές, έχουν ως συνέπεια την απότομη πτώση της ταχύτητας σε περιπτώσεις μεγάλης χρήσης δεδομένων.

Σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή αποφάσεις δικαστηρίων, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται μείωση του αριθμού ιστοσελίδων με παράνομα τυχερά παιχνίδια, αλλά αύξηση ιστοσελίδων που μπλοκάρονται λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τέλος, αξιοσημείωτο εύρημα της φετινής Έκθεσης είναι ότι η τηλεόραση μέσω διαδικτύου (IPTV) από τους περισσότερους παρόχους δεν δίνεται πλέον ως εξειδικευμένη, αλλά ως απλή OTT (Over The Top) υπηρεσία, παρόμοια με άλλες πλατφόρμες τηλεόρασης (Youtube, Netflix, κ.λ.π.).

Ολόκληρη η Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

TAGS:

close menu