Τεχνολογίες

Εκσυγχρονισμός εφαρμογών, cloud-native και multi-cloud

Οι παραδοσιακές εφαρμογές ζουν μέσα σε ένα «μονολιθικό» περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από -σχεδόν- άρρηκτα συνδεδεμένες λειτουργίες, σημαντικές εξαρτήσεις στην τεχνολογική στοίβα στην οποία βασίζονται, και τρέχουν ως επί το πλείστον σε τοπικές υποδομές, τις οποίες διαχειρίζονται με ίδιους πόρους οι οργανισμοί που τις χρησιμοποιούν.

Η «μονολιθική» αρχιτεκτονική συνήθως δυσκολεύει εξαιρετικά την αναβάθμιση των εφαρμογών, αυξάνει το κόστος λειτουργίας, και -κυρίως- μειώνει την ταχύτητα με την οποία ο οργανισμός μας μπορεί να καινοτομεί.

Δεν είναι τυχαίο που ο εκσυγχρονισμός των μεγάλων μονολιθικών εφαρμογών είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς, διεθνώς και στην Ελλάδα βέβαια. Η βασική οδός για τον εκσυγχρονισμό περνάει μέσα από το λεγόμενο containerization ολόκληρων συστατικών μίας παραδοσιακής εφαρμογής, ώστε να δημιουργηθούν μικρότερες, πιο χαλαρά συνδεδεμένες λειτουργικές ενότητες, που θα μπορούν να «τρέχουν» και να κλιμακώνονται αυτόνομα.

Ένα βασικό αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού με αυτόν τον τρόπο είναι η θεαματική βελτίωση της δυνατότητας για αυτοματισμό της επιχειρησιακής λειτουργίας και, φυσικά, της μείωσης του σχετικού κόστους διαχείρισης.

Η διεθνής, και η δική μας, εμπειρία δείχνει ότι ο εκσυγχρονισμός σημαντικών εφαρμογών αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, επιτρέποντάς σε έναν οργανισμό να βελτιώσει το ρυθμό έκδοσης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, να μειώσει αισθητά τα ποσοστά αστοχιών, και ενισχύει τη δυνατότητα του να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες του και να παραμένει ανταγωνιστικός.

Αν κάποιος παρατηρήσει πιο στενά τα έργα εκσυγχρονισμού θα δει ότι πολλά από αυτά δεν είχαν ως κύριο προορισμό το λεγόμενο “public cloud”, αλλά τη μετάβαση σε πιο cloud-native τρόπο σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας. Με άλλα λόγια, η ουσία του εκσυγχρονισμού βρίσκεται στην αλλαγή παραδείγματος οικοδόμησης και λειτουργίας και όχι στο που στεγάζεται και τρέχει μία εφαρμογή.

Άπαξ και μία εφαρμογή ή τα συστατικά της γίνουν πιο “cloud-native” ανοίγει ο δρόμος για μεταφορά τους σε private, public, hybrid ή και multi-cloud αρχιτεκτονική.

Σε αυτόν τον «δρόμο» όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ότι αφορά τις επιλογές που μπορούν να γίνουν -τρόπον τινά- «μονόδρομοι» ή να δυσκολέψουν την αλλαγή πορείας στο μέλλον. Επιπλέον είναι κρίσιμης σημασίας για την επιχειρησιακή λειτουργία να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη ομοιομορφία και εξοικείωση των ανθρώπων μας στο πλαίσιο διαχείρισης και διακυβέρνησης ενός εξ ορισμού πιο κατανεμημένου περιβάλλοντος υποδομών και εφαρμογών του οργανισμού μας.

Υπό το πρίσμα του κινδύνου λήψης αποφάσεων που οδηγούν σε αναπόδραστες συνθήκες ή/και μίας “βαβελοποίησης” των IT operations πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μία ικανή multi-cloud στρατηγική, τόσο για τον εκσυγχρονισμό κάθε εφαρμογής, όσο και συνολικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε μεγάλου οργανισμού.

Το VMware Tanzu Kubernetes for Operations έρχεται να καλύψει τους οργανισμούς που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν υφιστάμενες αλλά και να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές, ώστε να δρέψουν τα πλεονεκτήματα τόσο των cloud-native μοντέλων όσο και των εξαιρετικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι hyperscalers, χωρίς όμως να «κλειδωθούν» σε ότι αφορά τις μελλοντικές επιλογές τους, και χωρίς να γιγαντωθεί η πολυπλοκότητα και το κόστος επιχειρησιακής λειτουργίας τους.

Στην Ελλάδα κανείς δεν έχει μεγαλύτερη εμπειρία, εγκατεστημένη βάση και κατάρτιση στις πλατφόρμες της VMware από την Performance, και αυτό φυσικά ισχύει και για το Tanzu Kubernetes for Operations, και γενικά για την πλατφόρμα Tanzu. Επιπλέον η Performance έχει συνεργασία, εμπειρία και κατάρτιση με τους τρεις μεγάλους hyperscalers, και ως εκ τούτου είναι στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος multi-cloud αναγκών, για κάθε οργανισμό.

Εν κατακλείδι, μία σωστή multi-cloud στρατηγική όχι απλά δε θα σας κοστίσει περισσότερο αλλά θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, θα σας επιτρέπει να επιλέγετε με ευελιξία τα μελλοντικά σας βήματα, και να κινείστε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η VMware και η Performance παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το White Paper: How to think cloud native

close menu