Εκδηλώσεις

Εκδήλωση ΟΒΙ: Η Καινοτομία και η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της Βιομηχανίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική Ημερίδα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, που στόχο είχε την εναρκτήρια παρουσίαση της νεοσύστατής υπηρεσίας του Οργανισμού, της Μονάδας Υποστήριξης Καινοτομίας (Innovation Agency), αλλά και την ανάδειξη της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς πραγματώνεται στη Βιομηχανία.

Απευθυνόμενος στο παριστάμενο κοινό, αλλά και σε όσους παρακολουθούσαν υβριδικά  την εκδήλωση, και λαμβάνοντας τον λόγο, ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ Παναγιώτης Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην εντατική διαβούλευση παραγόντων που συγκροτούν το εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας  στη χώρα μας, με καίριο μέλημά τον εντοπισμό, την  προτεραιοποίηση και την ανάδειξη εκείνων των διεργασιών που συνδέουν την Έρευνα και την Καινοτομία, με την οικονομική ανάπτυξη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι απόλυτα παραδεκτό πως οι εφευρέσεις και οι καινοτομίες είναι κινητήριες δυνάμεις και η κατοχύρωσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική και για την εγχώρια μεταποίηση σε όλη την επικράτεια, ώστε η ίδια να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε αρκετά πεδία, σημαντική ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Γι’ αυτό λοιπόν, σε συνέχεια υλοποίησης των νέων προγραμματικών στόχων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, λάβαμε την πρωτοβουλία υλοποίησης ενός Agency Καινοτομίας, στον καθ’ υλιν Οργανισμό που προστατεύει τη Διανοητική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Οι νέες τεχνολογίες αιχμής, μάλιστα, όπως είναι η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και η χρήση της στη Βιομηχανία, έχουν τεράστιες δυνατότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την εμφάνιση νέων ευκαιριών οικονομικής προόδου. Είμαστε σίγουροι πως μέσω της Μονάδας Υποστήριξης Καινοτομία του ΟΒΙ ο εντοπισμός αναδυόμενων τομέων τεχνολογικής εξέλιξης και η προστασία που προσδίδει το Σύστημα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, θα χτίσει τη βάση νέων δυνατοτήτων για τη χώρα μας, συμβάλλοντάς στην οικονομική άνθηση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια».

Στη συνέχεια, στο χαιρετισμό του ο κ. Κωνσταντίνος Νιάφας, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό του αναπτυξιακού μοντέλου, για τη διατήρηση της ανάπτυξης και την προώθηση της απασχόλησης σε τομείς με προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία, αλλά και για να ανταποκριθεί η οικονομία της χώρας στους απαιτητικούς στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

«Επειδή το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα και η συγκέντρωση κρίσιμης μάζας χρηματοδότησης, γίνεται προσπάθεια για τον συνδυασμό πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικά του ΕΤΠΑ με άλλους ευρωπαϊκούς πόρους προγραμμάτων (Horizon, Digital Europe), όπου η χώρα έχει σημαντικές επιδόσεις. Για παράδειγμα, το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί την ανάπτυξη Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Η τρέχουσα περίοδος θα πρέπει να χτίσει πάνω στα δεδομένα της προηγούμενης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, αξιοποιώντας την εμπειρία των Κέντρων Ικανοτήτων, των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας και των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ και συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Ο κ. Νιάφας σημείωσε πως ήταν καθοριστική η συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου Equifund I, που το διαχειρίστηκε το European Investment Fund, για την ανάπτυξη του συστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα, και την προώθηση της χρηματοδότησης συνολικά 140 καινοτόμων startups σε διάφορα στάδια ανάπτυξης από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, για να συμπληρώσει πως το καινούργιο Equifund που ξεκινά μέσα από το τομεακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας θα χρηματοδοτήσει εταιρείες του κλάδου της βιοτεχνολογίας με 100 εκατομμύρια Ευρώ.

Επίσης, έκανε λόγο για τον Κανονισμός STEP που μπήκε σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου και δίνει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν με ευρωπαϊκά κονδύλια και με πιο αποδοτικό τρόπο τεχνολογίες σε τομείς κρίσιμους για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης: ψηφιακές τεχνολογίες και προωθημένη τεχνολογική καινοτομία, καθαρές τεχνολογίες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και βιοτεχνολογίες.

H διευθύντρια Τεχνολογικής Πληροφόρησης, επικεφαλής του Innovation Agency  κυρία Παναγιώτα- Γιούλη Παπαποστόλου, αναφέρθηκε στην καίρια στιγμή ανάληψης από τον Οργανισμό της Μονάδας Υποστήριξης Καινοτομίας, στιγμή ορόσημο, τόσο για το θεσμικό του ρόλο, όσο και για την ενεργό συμμετοχή του Οργανισμού στο Δικτύωμα της Καινοτομίας.

Αρχικά η κυρία Παπαποστόλου, παρουσίασε την αποστολή της νεοσύστατης Μονάδας Υποστήριξης Καινοτομίας, όπως αυτή εστιάζεται στο να αποτελέσει τον επιχειρησιακό βραχίονα για την υποστήριξη επενδύσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας, στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Εφαρμοσμένης Έρευνας από τον Παραγωγικό Τομέα, καθώς και τη συμβολή στη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Όραμα της Μονάδας Υποστήριξης της Καινοτομίας είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων Καινοτομίας της χώρας, λειτουργώντας ως καταλύτης της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Ερευνητικής Κοινότητας. Το Innovation Agency αποτελεί – μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων το- βασικό νέο βραχίονα της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Στη συνέχεια, ανάδειξε τον ρόλο της Μονάδας, ο οποίος είναι συνυφασμένος με:

α) την κατανόηση των δυνατοτήτων της ερευνητικής κοινότητας από τις επιχειρήσεις,

β) την κατανόηση των αναγκών της βιομηχανίας από την ερευνητική κοινότητα,

δ) την ενθάρρυνση και διευκόλυνση επενδύσεων σε Βιομηχανική και Επιχειρηματική Καινοτομία,

ε) την ελαχιστοποίηση των αποτρεπτικών παραγόντων και συνθηκών, όπως και

στ) την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των επιχειρήσεων στις ερευνητικές υποδομές της χώρας.

Η κυρία Παπαποστόλου ανάφερε, στη συνέχεια, πως «στο πλαίσιο κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, αναγνωρίστηκαν για τη χώρα βασικά χαρακτηριστικά ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους στρατηγικούς τομείς :

  • Αγροδιατροφικής αλυσίδας
  • Βιοεπιστήμες, Υγεία Φάρμακα
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • Αειφόρος Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
  • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν από την ίδια στατιστικά στοιχεία καταθέσεων αιτήσεων για τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (βλ. συνημμένο αρχείο), αναφερόμενα στην περίοδο 2021-2023, χαρτογραφώντας και μελετώντας τις καταθέσεις ανά τομείς ενδιαφέροντος (κλάση κύριας IPC, κατηγορία δικαιούχου, γεωγραφική περιοχή πρώτου καταθέτη κ.α.). Κλείνοντας δόθηκε έμφαση στις δράσεις που λαμβάνει ο Οργανισμός προς ενίσχυση των Επιχειρήσεων και των Ερευνητικών – Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, έτσι ώστε η διασύνδεση Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας να ευδοκιμήσει, ενσωματώνοντας τη δημιουργικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή βελτίωση.

Για τις καλές πρακτικές Innovation Agencies χωρών της ΕΕ στην προώθηση της  επιχειρηματικής  αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, έκανε λόγο στην εκδήλωση ο κ. Πάρις Κοκορότσικος,  Διευθύνων Σύμβουλος Ευρωσύμβουλοι ΑΕ,  Σύμβουλος για θέματα οικοσυστημάτων καινοτομίας στο JRC,  Επισκέπτης καθηγητής Καινοτομίας  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Όπως τόνισε, χαρακτηριστικά, τα μεγέθη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι δυσανάλογα των σχετικών επενδύσεων και εισροών, και υπολείπονται δραματικά των αντίστοιχων χωρών σύγκρισης. «Οι αιτίες είναι ότι  εμπορική, παραγωγική και επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι μια επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία. Επίσης, αφορά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων/ Τεχνοβλαστών, χρηματοδότησης, κ.λπ. Απαιτεί πόρους και τεχνογνωσία που οι υπάρχουσες δομές (Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας) των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων δε διαθέτουν στο απαραίτητο βαθμό. Επιπλέον, οι υπάρχουσες δομές Μεταφοράς Τεχνολογίας δεν διαθέτουν τα ειδικά κίνητρα αλλά και την επαγγελματική υποστήριξη που απαιτείται από τον ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης Αγοράς των Νεοφυών και της Καινοτομίας.

Στο τέλος, ο κ. Κοκορότσικος έδωσε Παραδείγματα Innovation Agencies Ευρωπαϊκών Χωρών με σημαντική επιτυχία στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ο κ. Μιχάλης Γκούμας, Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-ΕΣΕΕ), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε στο ενδιαφερόμενο κοινό για τη διενέργεια της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στη ομιλία του έκανε γνωστό ότι η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης την περίοδο 2021-2027 είναι εθνική με περιφερειακές εξειδικεύσεις, σε αντίθεση με την περίοδο 2014-2020 που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ανεξάρτητα μία εθνική και 13 περιφερειακές στρατηγικές. Την περίοδο 2021-2027 το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης συλλειτουργούν και συνεργούν για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος. Το 2023 τέσσερις (4) Περιφέρειες – Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη – ολοκλήρωσαν έναν πλήρη κύκλο ΔΕΑ. Παράλληλα Περιφέρειες, όπως η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ξεκίνησαν τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης εντός του 2023, η οποία συνεχίζεται ή ολοκληρώνεται το 2024.

Ο κ. Γκούμας τόνισε πως «συμμετείχαν (αθροιστικά στοιχεία 2023) 256 επιχειρήσεις, 75 ερευνητικοί φορείς, 59 φορείς του δημόσιου τομέα, 73 φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ενώ ο αριθμός των συμμετοχών σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς έχει ολοκληρωθεί (εντός του 2024) ένας κύκλος ΔΕΑ σε τρεις τουλάχιστον Περιφέρειες (Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Θεσσαλία)».

Στον ρόλο των Κέντρων Ικανοτήτων στην προώθηση της καινοτομίας αναφέρθηκε ο Δρ. Δημήτριος Πουτούκης, Προϊστάμενος Τμήματος Εξειδίκευσης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείο Ανάπτυξης. Σημείωσε πως τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. «Ο βασικός στόχος της Δράσης είναι να υποστηρίξει τις τεχνολογικές ανάγκες του παραγωγικού οικοσυστήματος της χώρας σε τομείς με σημαντική δυναμική, καλύπτοντας το κενό και τις αδυναμίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών/προϊόντων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας και να ενισχύσει την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται  σε 20.000.000,00€ και εστιάζεται σε όλους τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Ο κ.Τιμόθεος Ρέκκας, Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας & ΜμΕ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενημέρωσε με την παρουσίασή του για την «Έξυπνη Μεταποίηση», κι έκανε αναφορά  στο πλήθος των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη Βιομηχανία μίλησε για το σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει 4 πρωτοβουλίες, 3 εμβληματικά έργα (Έξυπνη Μεταποίηση), 12 προγράμματα και 23 επιμέρους δράσεις. «Στην Έξυπνη Μεταποίηση υποβλήθηκαν συνολικά 507 επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν κι εντάχθηκαν στη δράση 128 επενδυτικές προτάσεις από 99 υφιστάμενες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις με συνολικό π/υ 88.751.456.16 € και συνολικό π/υ δημόσιας δαπάνης 53.948.452,45 €, 8 νέες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις με συνολικό π/υ 7.649.350,50 € και συνολικό π/υ δημόσιας δαπάνης 3.739.803,22 €, 21 μεσαίες επιχειρήσεις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις με συνολικό π/υ 49.298.420,36 € και συνολικό π/υ δημόσιας δαπάνης 22.607.047,76 €. Με την πρόσφατη αύξηση π/υ δημόσιας δαπάνης κατά 15 εκ. €, τη δεδομένη χρονική στιγμή εξετάζονται οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν επί των αποτελεσμάτων του σταδίου αξιολόγησης της δράσης. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός Ιουλίου 2024.

Στο Οικοσύστημα startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Elevate Greece Α.Ε., κ. Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις του Elevate Greece, κάνοντας ανασκόπηση από το σημείο ίδρυσης του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων το 2019, έως σήμερα, ως εργαλείου ενδυνάμωσης των startups. Σημείωσε πως ήταν καταλυτική η περίοδος του Covid19, διότι τότε αναπτύχθηκαν σημαντικά startups, τα οποία και έλαβαν ποσά από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, ενώ καταλυτικής σημασίας ήταν εκείνη η περίοδος και για πολλές πολιτικές, αλλά δημιουργήθηκε και εξειδικευμένη νομοθεσία για την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία των νεοφυών  επιχειρήσεων (ενίσχυση επενδυτικών αγγέλων, stock options).

Συνέχισε κάνοντας αναφορά ότι στο Elevate Greece έχουν αξιολογήσει πάνω από 1700 αιτήσεις νεοφυών επιχειρήσεων, με 867 να είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο, ενώ από το 2022 το Elevate Greece είναι ανώνυμη εταιρία, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνδρομή των μελών στο γενικότερο Οικοσύστημα Καινοτομίας, και σε θέματα εξωστρέφειας σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, υπογράμμισε τον αναμενόμενο νόμο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, που αφορά το λεγόμενο «Take Visa». Αφορά την προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό, με τις εταιρίες που ανήκουν στο Μητρώο, να μπορούν να προσκαλούν ταλαντούχα άτομα από τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ, για απασχόληση στις εταιρίες τους, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αναφορά έγινε, επίσης, και στις πολιτικές που ετοιμάζονται για τη χρηματοδότηση των startups, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ υπογραμμίστηκε ότι τουλάχιστον οι μισές εταιρίες στο Μητρώο δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης στη λειτουργία των καινοτομικών μοντέλων λειτουργίας τους και ανάλυσης δεδομένων τους.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Στράτος Κουτίβας, τέως Διευθυντής Ελέγχου Τίτλων ΟΒΙ, αναφέρθηκε στο πρωτοποριακό Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης «ΘΑΛΗΣ» του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Στην παρουσίασή του κατάδειξε πως δρομολογείται η διαδικασία ανάθεσης αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σύμφωνα με το Τεχνικό/Επιστημονικό πεδίο βάσει του Σύστηματος  AI  «ΘΑΛΗΣ», το οποίο  βρίσκεται σε λειτουργία από τον Απρίλιο του 2022 με πολύ καλά αποτελέσματα.

«Ο «ΘΑΛΗΣ 1» είναι ένα Βαθύ Νευρωνικό Δίκτυο (Deep Neural Network – DNN) το οποίο αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στον ΟΒΙ και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων (ΔΕΤ), από επιστημονικό προσωπικό με γνώσεις ή σπουδές στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Στόχος της ανάπτυξης του ΘΑΛΗ ήταν η αυτοματοποίηση της διαδικασίας Αρχικής Μελέτης και Ταξινόμησης των νεοεισερχόμενων αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ανάλογα με το τεχνικό/επιστημονικό πεδίο στο οποίο αναφέρονται, και η εν συνεχεία δρομολόγηση/ανάθεση στα αρμόδια εξεταστικά τμήματα του ΟΒΙ. Μέχρι τον Απρίλη του 2022 η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν από 2μελή ή 3μελή ομάδα εργασίας του επιστημονικού προσωπικού της ΔΕΤ, η οποία σε μηνιαία βάση συγκέντρωνε και μελετούσε μία προς μία όλες τις νέες αιτήσεις ΔΕ και τις ανέθετε σε εξεταστή ειδικότητας, ανάλογα με το τεχνικό/επιστημονικό πεδίο στο οποίο αναφερόταν. Η όλη διαδικασία απασχολούσε την ομάδα εργασίας για αρκετές ημέρες μέχρι την ολοκλήρωσή της. Σήμερα, ο ΘΑΛΗΣ έχει αντικαταστήσει πλήρως την ως άνω ομάδα εργασίας, ενώ η όλη διαδικασία της μελέτης και ανάθεσης των νέων αιτήσεων ΔΕ διαρκεί 2-3 λεπτά».

Για τη Βιομηχανία και τη χρήση της Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο αυτό, παρουσίασε στοιχεία ο Δρ. Κοσμάς Αλεξόπουλος, από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Laboratory for Manufacturing Systems & Automation (LMS) του Πανεπιστημίου Πατρών είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και ανάπτυξη σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής και συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το CEU και τους ευρωπαίους βιομηχανικούς εταίρους.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία καθώς και με μια σειρά από εταιρείες «υψηλής τεχνολογίας». Ο κ. Αλεξόπουλος τόνισε πως «απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες έως ότου οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης καταστούν αξιόπιστες και υιοθετηθούν ευρέως από τη βιομηχανία. Οι κύριες ανησυχίες που υπάρχουν σχετίζονται με το απόρρητο, την ασφάλεια, τη συμμετοχικότητα, την ισότητα, την ιχνηλασιμότητα και τη διακυβέρνηση δεδομένων. Επίσης, την οικονομική προσιτότητα των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις στην τεχνολογία, οι οποίοι είναι ακόμη πιο περιορισμένοι στην περίπτωση των ΜμΕ, καθώς και την Εξηγησιμότητα και ερμηνευσιμότητα των συστάσεων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αποδεικτικά στοιχεία για τα αναμενόμενα οφέλη για τον κλάδο».

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, για την «τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθός στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και στην προώθηση της καινοτομίας», αναφέρθηκε ο κ. Χαράλαμπος Πατρικάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση. Ο κ. Πατρικάκης μίλησε για την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία της  προετοιμασίας μιας αίτησης για ΔΕ, τις συγγραφικές απαιτήσεις που υπάρχουν, την αξιολόγηση μια αίτησης και την υποβολή της, με τη χρήση συστημάτων ΤΝ, κάνοντας λόγο για «δύο αντίρροπε προκλήσεις, από τη μία η αξιόπιστη αξιολόγηση των αιτήσεων για ΔΕ και από την άλλη μεριά ο αυξανόμενος όγκος των αιτήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Πατρικάκη, στον WIPO, υλοποιούνται ήδη περισσότερες από 70 δράσεις σχετικές με την ΤΝ, όπως επίσης σε 27 Εθνικά Γραφεία Ευρεσιτεχνιών, με 13 από αυτές τις δράσεις να εστιάζουν στην αναζήτηση προηγούμενων κατοχυρώσεων».

Ο συντονισμός της εκδήλωσης του ΟΒΙ πραγματοποιήθηκε από την κυρία Ηλιάνα Κωστή, Δικηγόρο, LLM, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ).

close menu