Τηλεπικοινωνίες

ΕΕΤΤ: Σε δημόσια διαβούλευση η νέα πρόταση του ΟΤΕ για εκπτώσεις στην οπτική ίνα

Η αρχική πρόταση για τις εκπτώσεις όγκου στο FTTH με στόχο τη μείωση των τιμών προς τον τελικό καταναλωτή (λιανική) αποσύρθηκε από τον ΟΤΕ εξαιτίας των ενστάσεων που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 12 Ιουνίου έθεσε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) τη νέα πρόταση του ΟΤΕ προς τις Vodafone και Nova για τις εκπτώσεις όγκου στην χονδρική των συνδέσεων FTTH (δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις) έως και 28%.

Η αρχική πρόταση για τις εκπτώσεις όγκου στο FTTH με στόχο τη μείωση των τιμών προς τον τελικό καταναλωτή (λιανική) αποσύρθηκε από τον ΟΤΕ εξαιτίας των ενστάσεων που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαφωνία της Επιτροπής

Η βασικότερη διαφωνία της EE αφορούσε το πέναλτι που θα πλήρωνε ο κάθε πάροχος αν υπαναχωρούσε από την προς υπογραφή συμφωνία. Στη νέα πρόταση δεν υπάρχει αυτός ο όρος, ενώ οι στόχοι για τους όγκους δεν θα ακολουθούν το μερίδιο αγοράς του κάθε παρόχου.

Όπως εκτιμάται με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην προς υπογραφή συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της από τις Vodafone και Nova, εφόσον ληφθεί και το πράσινο φως από την ΕΕ.

Τι αναφέρει η δημόσια πρόταση

Αντικείμενο της υπό διαβούλευση συμφωνίας προβλέπει ότι τα μέρη δεσμεύονται ώστε έκαστος πάροχος Υπηρεσίας να έχει στο δίκτυο του άλλου παρόχου υπηρεσίας (εξαιρουμένων τυχόν περιοχών όπου έχουν αναπτύξει δίκτυο και οι δυο πάροχοι Πρόσβασης) συγκεκριμένο πλήθος ενεργών συνδέσεων VPU/VLU FTTH στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους έναντι των συμφωνημένων μειωμένων χρεώσεων.

Στόχος της διαδικασίες από πλευράς της ΕΕΤΤ είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση σε NGA υπηρεσίες ανοίγοντας παράλληλα η συζήτηση για την διαμόρφωση των τιμών λιανικής στις συνδέσεις οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να καταλήξει σε μείωση των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής για τα συγκεκριμένα πακέτα που του προσφέρονται από τους παρόχους.

Ο ΟΤΕ ως Πάροχος Πρόσβασης δικτύου FTTH και προκειμένου να απολαμβάνουν περισσότεροι συνδρομητές τις βελτιωμένες υπηρεσίες του δικτύου FTTH, προσφέρει εκπτώσεις όγκου σε επίπεδο χονδρικής παροχής υπηρεσιών FTTH.

Η εκπτωτική πολιτική αφορά τα έτη 2024 έως 2028. Εντός του 2028 ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει νέα εκπτωτική πολιτική κατόπιν έγκρισης της ΕΕΤΤ, εφόσον απαιτείται.

Για τις εκπτώσεις όγκου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το 2024 οι υπηρεσίες FTTH ΟΤΕ είναι εμπορικά διαθέσιμες σε 1,33 εκατομμύρια συνδρομητές (γραμμές πρόσβασης εμπορικά διαθέσιμες στο τέλος του 2023), το 2025 θα είναι σε 1,68 εκατ. συνδρομητές (γραμμές πρόσβασης εμπορικά διαθέσιμες στο τέλος του 2024), το 2026 σε 2 εκατ. (γραμμές πρόσβασης εμπορικά διαθέσιμες στο τέλος του 2025), το 2027 σε 2,22 εκατ. (γραμμές πρόσβασης εμπορικά διαθέσιμες στο τέλος του 2026) και το 2028 σε 2,47 εκατ. συνδρομητές (γραμμές πρόσβασης εμπορικά διαθέσιμες στο τέλος του 2027).

close menu