Επικαιρότητα

ΕΕΤΤ: Διενέργεια 72 Ελέγχων της Ταχυδρομικής Αγοράς για το Έτος 2021

Η ΕΕΤΤ διενήργησε εβδομήντα δύο (72) αιφνίδιους ελέγχους κατά το έτος 2021, στο πλαίσιο των δράσεων της για την αποτελεσματική εποπτεία της Ταχυδρομικής Αγοράς.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των ταχυδρομικών παρόχων και στα καταστήματα των μεγάλων εταιρειών ταχυμεταφορών για τη διαπίστωση ενδεχόμενων παραβάσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαιτέρως για θέματα που αφορούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τον τηρούμενο από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή.

Μέριμνα της ΕΕΤΤ είναι η διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ιδιαιτέρως σε μια χρονική περίοδο που η ΕΕΤΤ έχει γίνει δέκτης καταγγελιών για ελλιπή εξυπηρέτηση από τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών

Σημειώνεται ότι στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ μπορείτε να λάβετε χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από τον Οδηγό Καταναλωτή για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, καθώς και από τις δυο (2) διαθέσιμες διαδικτυακές εφαρμογές αναζήτησης τιμών σχετικά με υπηρεσίες ταχυμεταφορών της ΕΕΤΤ και της ΕΕ.

Η ΕΕΤΤ σκοπεύει να εντείνει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων στοχεύοντας στην προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και στη συνεχή ενημέρωσή τους για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και εκδόσεων.

TAGS:

close menu