Έρευνα & Καινοτομία

EE: Πόροι 116 εκατ. ευρώ σε περιφερειακά κέντρα καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει 151 περιφέρειες της ΕΕ ως περιφερειακά κέντρα καινοτομίας (RIV) στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Συνδέοντας περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και φέρνοντας σε επαφή τους κύριους φορείς καινοτομίας των εν λόγω περιφερειών, τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας αποσκοπούν στην ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη και στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν πρότυπο παράδειγμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της τοποκεντρικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων της εποχής μας. Επεκτείνοντας τη συνεργασία τους με βάση την έξυπνη εξειδίκευση, οι διασυνδεδεμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες για την ενίσχυση των συνολικών επιδόσεων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας, γεφυρώνοντας παράλληλα το υφιστάμενο χάσμα καινοτομίας.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Ιλιάνα Ιβάνοβα πρόσθεσε τα εξής: «Είναι ενθαρρυντική η δέσμευση πολλών περιφερειών της Ευρώπης να αξιοποιήσουν τη στρατηγική τους εξειδίκευση και να συντονίσουν περισσότερο τις επενδύσεις και τις πολιτικές τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Μέσω των περιφερειακών κέντρων καινοτομίας, θα μετατρέψουμε την πολυμορφία των εδαφών της ΕΕ σε δύναμη, ενώ θα διευκολύνουμε και τη συνεργασία για την προώθηση νέων αξιακών αλυσίδων της ΕΕ για την τοπική καινοτομία στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της προώθησης του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας.»

Η ΕΕ θα στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή με 116 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος για τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και στο πλαίσιο του Μέσου Διαπεριφερειακών Επενδύσεων στην Καινοτομία (I3) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επί του παρόντος, 72 περιφέρειες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και επιδόσεων καινοτομίας προετοιμάζονται να γίνουν περιφερειακά κέντρα καινοτομίας, με την επιφύλαξη της υπογραφής των σχετικών συμφωνιών επιχορήγησης.

close menu