Οικονομία

ΕΑΣΕ / ICAP CRIF CEO Index: Οριακή άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2022

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο 3ο τρίμηνο του 2022 σημείωσε οριακή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου

Στις 137 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2022, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/9/2022 – 1/10/2022.

Το τρίτο τρίμηνο του 2022 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε οριακή άνοδο στις 137 μονάδες. Η στασιμότητα του δείκτη αποτυπώνει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, την συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία χωρίς ορατή προοπτική τερματισμού, την αύξηση του πληθωρισμού και των πληθωριστικών προσδοκιών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μικρή άνοδο του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οριακή άνοδο στις μεγάλες, ενώ αντίθετα σημειώθηκε μικρή πτώση στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε μικρή άνοδο στις 139 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσε νέα πτώση στις 135 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2022:
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 181 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 32% έναντι 26% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 42% έναντι 56% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 141 μονάδες έναντι 134 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 17% (ποσοστό που αυξάνεται σε 22% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών), έναντι 15% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αύξηση στις 170 μονάδες έναντι 155 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν βελτιώθηκε σε 33% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε οριακή πτώση στις 145 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 23% έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 32% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε μικρή άνοδο στις 114 μονάδες έναντι 111 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 49% έναντι 45% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που διαμορφώθηκε σε 59% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος μειώθηκε στις 118 μονάδες έναντι 123 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 40%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 54% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωση μικρή πτώση στις 120 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 30% έναντι 27% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αυξάνεται σε 43%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε και αυτός πτώση στις 127 μονάδες έναντι 139 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, μειώθηκε σε 28% έναντι 31% το προηγούμενο τρίμηνο, μερίδιο που αυξάνεται σε 37% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης μειώθηκε στις 113 μονάδες έναντι 122 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν μειώθηκε σε 42% έναντι 49% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε στασιμότητα στις 146 μονάδες. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά μειώθηκε οριακά σε 39% έναντι 40% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων αφού οι CEOs που τις διοικούν δήλωσαν σε υψηλότερο ποσοστό 44% ότι η απασχόληση των εταιρειών τους θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση στις επιχειρήσεις της αύξησης του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το 13% των CEOs δήλωσαν ότι θα υπάρξει μικρή αρνητική επίπτωση, το 47% μέτρια αρνητική επίδραση, ενώ το 40% δήλωσε ότι η αρνητική επίπτωση θα είναι υψηλή, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον να εκτιμήσουν αν το ενεργειακό κόστος θα είναι το κυρίαρχο οικονομικό ζήτημα και για το επόμενο έτος. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs απαντάει θετικά στην ερώτηση και συμφωνεί ότι πράγματι το ενεργειακό κόστος θα είναι το κυρίαρχο θέμα και στο επόμενο έτος. Το 70% των CEOs θεωρούν ότι η επιβολή πλαφόν στην χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ως μέτρο πολιτικής που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι κατά ένα μέρος αποτελεσματικό. Αντίθετα το 18% των CEOs συμφωνούν για την πλήρη αποτελεσματικότητα του ως μέτρο, ποσοστό που αυξάνεται σε 25% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Παράλληλα το 12% των CEOs διαφωνούν για την αποτελεσματικότητα του.

Δήλωση κ. Βασίλη Ραμπάτ, Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ:
«Η πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2022 αποτυπώνει τις επιπτώσεις από τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την κάμψη της αναπτυξιακής δυναμικής, τις πληθωριστικές προσδοκίες και τις απρόβλεπτες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις που ακολούθησαν την εισβολή στην Ουκρανία. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs συμφωνούν ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επηρεάσει – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – αρνητικά τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, πιστεύουν ότι η επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο πολιτικής για την αντιμετώπιση της σημαντικής ανόδου του ενεργειακού κόστους που θα είναι το κυρίαρχο οικονομικό ζήτημα και για το επόμενο έτος».

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.

close menu