Επιχειρήσεις

e-learning μάθημα για την Πράσινη Καινοτομία για ΜμΕ

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που ξεκίνησε αυτό το μήνα και θα προστεθεί στον πυλώνα των επιμορφωτικών δράσεων του οργανισμού, στις οποίες έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα περισσότεροι από 5.000 επωφελούμενοι

Η AFI Microfinance, ανακοινώνει την έναρξη ενός καινοτόμου e-learning μαθήματος για την Πράσινη Καινοτομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που ξεκίνησε αυτό το μήνα και θα προστεθεί στον πυλώνα των επιμορφωτικών δράσεων του οργανισμού, στις οποίες έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα περισσότεροι από 5.000 επωφελούμενοι.

Σε μια εποχή που επιτάσσει τη στροφή προς τη βιωσιμότητα, το πρόγραμμα στοχεύει να «εφοδιάσει» τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υιοθετήσουν βιώσιμες και οικολογικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Ειδικότερα, παρέχει στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη εκπαίδευση βασικών πτυχών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, δίνοντας έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές στην πράσινη καινοτομία. Παράλληλα, προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμες συμβουλές και λύσεις, για να κάνουν οι μικροί επιχειρηματίες πιο “πράσινη” την επιχείρηση τους.

Αποτελείται από 5 θεματικές και είναι χρονικά αυτορυθμισμένο, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες την ευελιξία να ασχοληθούν με το περιεχόμενο με δικό τους ρυθμό. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή διατίθεται 100% δωρεάν για τους επιχειρηματίες, καθώς το e-learning είναι χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Business Innovation Greece”.

Στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν ένα σύντομο business plan που θα περιγράφει τις αλλαγές που σκοπεύουν να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους για να υιοθετήσουν οικολογικές πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι η γνώση που αποκτήθηκε μεταφράζεται σε δραστικές στρατηγικές για θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Στα συνέχεια θα λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό Συμμετοχής, το οποίο πιστοποιεί ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο και εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να αξιολογηθούν για να χρηματοδοτήσουν την πράσινη μετάβαση τους μέσω μικροπίστωσης από την AFI Microfinance.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης της AFI Microfinance προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν χειροπιαστό θετικό αντίκτυπο στον τρόπο που οι επωφελούμενοί της διαχειρίζονται το αντικείμενο δραστηριοποίησής τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης σε συμμετέχοντες, το 79% συμφωνεί ότι οι υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων που έλαβε, το βοήθησαν να αναπτύξει την επιχείρησή του.

close menu