Τεχνολογίες

Δύο έργα συνολικής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του G-Cloud

Yπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ της Uni Systems και της Intrasoft International και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «Νέο αποθηκευτικό σύστημα και αναβάθμιση – επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών και του κόμβου G–Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

Η Unisystems, αντί 477 χιλιάδων ευρώ, ανέλαβε την εκτέλεση του έργου της ομάδας A’, που αφορά στο νέο αποθηκευτικό σύστημα  Storage Area Network (SAN), καθώς στον εξοπλισμό αντιγράφων ασφαλείας  των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών της ΓΓΠΣ  Η διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνει έξι φάσεις συνολικής διάρκειας 18 εβδομάδων. Για το συγκεκριμένο έργο είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Byte.

Η Intrasoft International αντί 1,7 εκατ. ευρώ ανέλαβε την εκτέλεση του έργου της ομάδας Β΄, που αφορά στην «αναβάθμιση και επέκταση  Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας  του κόμβου G–Cloud της ΓΓΠΣ». Η υλοποίηση  του έργου της ομάδας Β’ θα πραγματοποιηθεί σε έξι φάσεις συνολικής διάρκειας 16 εβδομάδων.

Σκοπός  του  έργου
Η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας των βάσεων δεδομένων είναι από τους βασικούς στόχους του νέου  αποθηκευτικού  συστήματος  και  εξοπλισμού  λήψης αντιγράφων  ασφαλείας , καθώς η ενίσχυση και η αναβάθμιση του κεντρικού  και του εφεδρικού κέντρου δεδομένων της ΓΓΠΣ. Ο νέος εξοπλισμός θα αυξήσει  και  την ταχύτητα στην προσπέλαση των δεδομένων και θα αυξήσει σημαντικά την ανταπόκριση και την αξιοπιστία της εγκατάστασης.

close menu