Τεχνολογίες

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: Το cloud γίνεται commodity για επιχειρήσεις και Δημόσιο

Το G-Cloud είναι μια στρατηγική επιλογή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμίζει τη δημόσια διοίκηση και φέρνει τη χώρα μας εγγύτερα στις διεθνείς εξελίξεις, συνάδοντας με τις κατευθύνσεις της ΕΕ για το Cloud, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, σε άρθρο του στο ICT weekly.

Σε όχι τόσο μακρινό δε χρόνο, το cloud computing θα αποτελέσει commodity για τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο.

Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΔ αποτελούν κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν οι κεντρικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν τα υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες αρχές, με προβλεπόμενες εξαιρέσεις για τομείς όπως της υγείας και της εκπαίδευσης, και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement SLA) στους φορείς.

Οι φορείς και τα πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud σήμερα ξεπερνούν τους 150 και 250, αντίστοιχα. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί κατά 37%. Η αξιοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας των υποδομών αυξήθηκε από 53% σε 73%. Έπειτα δε από την ενοποίηση των υποδομών υπολογιστικού νέφους της ΓΓΠΣΔΔ και της ΚτΠ ήταν σημαντική και ήδη πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των απαιτήσεων φιλοξενίας στο ενοποιημένο πλέον G-Cloud.

Όπως ισχύει διεθνώς σε περιβάλλον Cloud, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υπηρεσίες IaaS (infrastructure as a service) για διάθεση υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και επικοινωνιακής υποδομής. Για συγκεκριμένους φορείς, παρέχονται υπηρεσίες PaaS (platform as a service) με δυνατότητα χρήσης βάσεων δεδομένων αλλά και SaaS (software as a service). Οι υπηρεσίες παρέχονται με μηδενικό κόστος για τους φορείς.

Για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες, προγραμματίζεται άμεσα η ενίσχυση των υποδομών Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) τόσο on-premise, όσο και με υπηρεσίες public cloud, μετασχηματίζοντάς το σε υβριδικό G-Cloud νέας γενιάς, ώστε να μπορεί να παρέχει υποδομές σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες των φορέων και με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται και το NxG G-Cloud καθώς και άλλα έργα για επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και συνεχή βελτίωση της ασφαλείας του G-Cloud.

Είναι εμφανές πως με τη φιλοξενία πλήθους συστημάτων επιτυγχάνεται τεράστια οικονομία κλίμακος. Ταυτόχρονα, αύξηση της ασφάλειας και ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, προμήθειας εξοπλισμού και συντηρήσεων. Ήδη γίνεται κατανοητό ότι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της φιλοξενίας συστημάτων σε υποδομές νέφους είναι πολλά. Από την πλευρά μας, ως ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεχώς επικοινωνούμε στους δημόσιους φορείς την προστιθέμενη αξία που παρέχει η φιλοξενία των συστημάτων τους στο Κυβερνητικό Νέφος.

*το άρθρο του ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δημοσιεύτηκε στο ICT weekly
close menu