Στρατηγική Συνεργασία

Διευρύνεται η συνεργασία της Entersoft με τον όμιλο Interwood

Μετά την υλοποίηση συστημάτων εμπορικής και χρηματοοικονομικής οργάνωσης, καθώς και των παραγωγικών-μεταποιητικών διαδικασιών με ERP, CRM, Mobile SFA του Entersoft Business Suite, ο όμιλος Interwood προχωρά στο βήμα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών διακίνησης και οργάνωσης των αποθεμάτων, με το Entersoft WMS.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποδοτική σχεδίαση μιας σειράς καθημερινών εργασιών που θα οδηγήσει σε μια βελτιστοποιημένη διαχείριση των αποθεμάτων:

  • Καταγραφή και απεικόνιση της χωροταξίας σε όλες τις περιοχές της αποθήκης, ράμπες παραλαβών, αποστολών, ράφια back to back και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους όπου υπάρχει μεγάλο απόθεμα.- Διαχείριση των εισερχομένων (παραλαβές από προμηθευτές και υποκαταστήματα) και εξερχομένων (παραγγελίες πελατών και υποκαταστημάτων).
  • Ανατροφοδοσίες των μελαμινών, συλλογή, packing και φόρτωση.
  • Διαχείριση δέματος ως «οντότητα» (αυτόνομη μονάδα πακετοποίησης προϊόντων ξυλείας στην οποία γίνεται και οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά – traceability). Διάσπαση δέματος.
  • Διαχείριση επιστροφών (reverse logistics).
  • Παρακολούθηση φυσικού αποθέματος ανά θέση, παρτίδα, δέμα.
  • Αποτύπωση των ενδοδιακινήσεων, των εσωτερικών τακτοποιήσεων και των μεταφορών αποθεμάτων.
  • Ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο τεμαχίου, ημέρας, δέματος, παρτίδας.
  • Γρήγορες απογραφές για άμεση εικόνα του πραγματικού αποθέματος.
close menu