Εκδηλώσεις Teamworks

Διευρυμένη παρουσία της ΕΕΛΛΑΚ στα συνέδρια για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Υγεία και την Ψηφιακή Ασφάλεια με κεντρικό άξονα την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου διεξήχθη στο Ξενοδοχείο Divani Caravel και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming το 13ο E-Government Forum υπό τη διοργάνωση της Teamworks. Παράλληλα με το E-Government Forum, διεξήχθησαν τα συνέδρια Digital HeathCare και DPO & ICT Security World στις 28 και 29 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Οι θεματικές ενότητες και των τριών συνεδρίων τέθηκαν γύρω από τον άξονα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τον κεντρικό θεματικό άξονα του φετινού συνεδρίου να είναι «H Τεχνητή Νοημοσύνη προ των Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης: Προετοιμασία, Αξιοποίηση, Οφέλη».

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ έθεσε υπό τη στήριξή του τα συνέδρια και συμμετείχε σε αυτά με 4 ομιλητές ως εξής:

13ο E-Government Forum

Ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλίδης, Μέλος της Ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα, κατά την παρουσίασή του Άμβλυνση κινδύνων σε έργα
μετασχηματισμού αξιοποιώντας ανοικτές μεθόδους + τεχνολογίες,
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το έργο «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, ΕΜΔΔ-Μίτος» και αφού αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα έργο στην υλοποίησή του, μίλησε για την Ανοιχτή Αρχιτεκτονική και το Ανοιχτό Λογισμικό ως πολύτιμους παράγοντες στην υλοποίηση έργων τονίζοντας τα οφελη από τη χρήση ανοιχτών εργαλείων όπως η βελτίωση της ασφάλειας και της απόδοσης  αλλά και η διαλειτουργικότητα, ενώ αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του να υπάρχει διαφάνεια στο Δημόσιο για έργα μετασχηματισμού και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Χάρης Βασιλείου, Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, στην εισήγηση του “Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δημόσιο, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανοιχτές Τεχνολογίες” αναφέρθηκε στην ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης ως ισχυρό εργαλείο για την εξέλιξη της κοινωνίας, που βιώνει τώρα άνθηση λόγω της αυξημένης υπολογιστικής ισχύος. Αναφέρθηκε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ΤΝ, ενώ τόνισε την ανάγκη να ενσωματωθεί σε πολλούς τομείς του Δημοσίου Τομέα, όπως η υγεία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η γεωργία και ο κυβερνοχώρος, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες. Ο ρόλος του ανοικτού κώδικα και η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων αποτελούν το κλειδί για μεγαλύτερη πρόοδο, καθώς ενισχύουν τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα, ενώ η απλοποίηση διαδικασιών εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.  Ιδιαίτερη  αναφορά έγινε στο “Ελληνικό γλωσσικό μοντέλο ανοιχτού λογισμικού – γλωσσAPI, μια πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ για τη δημιουργία ενός Ελληνικού γλωσσικού μοντέλου ανοιχτού λογισμικού «Greek OSS LLM».

13ο Digital Health Care

Ο κ. Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cloudway Hellas & Cloudway Austria και Μέλος της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στην παρουσίαση του με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία βασισμένος στη Βάση Δεδομένων Postgres”, τόνισε ως βέλτιστη λύση την PostgresSQL αναφερόμενος σε σημαντικά Έργα στο χώρο της Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Postgres. Εθεσε στο επίκεντρο το στρατηγικό στόχο του Data Sovereignty που εξυπηρετείται απόλυτα από το λογισμικό ανοικτού κώδικα και ιδιαίτερα από την Postgres.

9ο DPO & ICT Security World

Η κα. Νίνα Γιαλλούση, εργαζόμενη στην ΕΛΛΑΚ ως Data Product Developer συμμετείχε με την παρουσίαση “Διαχείριση κινδύνων από τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών στις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας – Προστατεύοντας ευαίσθητα δεδομένα στην εποχή του cloud και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων” . Aναφέρθηκε σε στοιχεία των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, μελέτες περίπτωσης του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων, με έμφαση στις απειλές για την ιδιωτικότητα, τις ρήξεις ασφαλείας, τις επιθέσεις απο-ανωνυμοποίησης και άλλες κακόβουλες επιθέσεις όπως αυτές σχετίζονται με τα γλωσσικά μοντέλα. Έθιξε ακόμα τις αλγοριθμικές μεροληψίες και τις επιπτώσεις τους, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους από τα μη-λογοκριμένα μοντέλα, καθώς και τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ψηφιακού χάσματος που προκύπτει από την ασύμμετρη διάθεση ποιοτικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα. Στο καταληκτικό της σχόλιο επεσήμανε τη σύνδεση ανάμεσα στις ανοιχτές τεχνολογίες, τα ανοιχτά πρότυπα, και τα ανοιχτά δεδομένα με τα θέματα ασφαλείας των γλωσσικών τεχνολογιών και υπογράμμισε ότι η λογοπαραγωγική γλωσσική τεχνολογία συγκεντρώνει και αφομοιώνει μεγάλο μέρος της ανθρώπινης γνώσης, πράγμα που επιβάλλει τη δεοντολογική προμήθεια, τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδειγμάτων εκπαίδευσης, αλλά και τις διαφανείς διαδικασίες που προσφέρονται στην κοινωνική εποπτεία.

close menu