Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διεθνής διαγωνισμός ψηφιακών υπηρεσιών από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση υπηρεσιών για το έργο «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση
και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 458.800 ευρώ».

Το έργο αποσκοπεί, με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο να καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και
διαχείριση του πολιτιστικού αρχειακού και ιστορικού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα προβληθεί και θα διατεθεί ελεύθερα στο κοινό  μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό αποθετήριο.

Επίσης με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών VR & AR θα οπτικοποιηθεί μεγάλο μέρος του ψηφιακού περιεχομένου για το ευρύ κοινό καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίστηκε η 17/3/2022.

close menu